Διεθνείς Δράσεις 2018

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 21/09/2018
A/A: 94 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διεθνών Σχέσεων

Κάθε χρόνο, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, διοργανώνονται συναντήσεις και δράσεις στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν μέλη των εθνικών Προσκοπικών και Οδηγικών Οργανώσεων. Οι δράσεις αυτές είναι δομημένες και οργανωμένες κατά τέτοιο τρόπο, που προσφέρουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, ευκαιρίες δικτύωσης και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων, καθώς και χάραξη κοινής πορείας μεταξύ των εθνικών Προσκοπικών και Οδηγικών Οργανώσεων.  
Οι προγραμματισμένες διεθνείς δράσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν το τελευταίο τρίμηνο (Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος) του έτους 2018, είναι οι ακόλουθες:

The Academy 2018
30 Οκτωβρίου – 3 Νοεμβρίου 2018, Σκόπια, Π.Γ.Δ.Μ.
Η δράση πραγματοποιείται από την Ευρωπαϊκή Προσκοπική και Οδηγική Περιοχή και απευθύνεται σε μέλη των εθνικών οργανώσεων (μόνιμο Προσωπικό, Εφόρους, Ενήλικα Στελέχη που συμμετέχουν σε Ομάδες Εργασίας) που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως διοίκηση, εκπαίδευση, επικοινωνία και εκπροσώπηση. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της δράσης (http://www.thesgacademy.eu/) και στην Ανακοίνωση 92/2018.

Fundraisers’ Network Meeting 2018
16 – 19 Νοεμβρίου 2018, Μπράγκα, Πορτογαλία
Η δράση πραγματοποιείται από την Ευρωπαϊκή Προσκοπική και Οδηγική Περιοχή και απευθύνεται σε μόνιμο Προσωπικό και Εφόρους των εθνικών οργανώσεων που ασχολούνται με την εξεύρεση πόρων, επιχορηγήσεων και χορηγιών για την πραγματοποίηση έργων και δράσεων. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ανακοίνωση της δράσης (https://mailchi.mp/eacef627e8e3/call-for-partners-movis-2019-european-agora-2019-regional-circular-08-2903721).

Reaching Out & Including Refugees Conference 2018
7 – 10 Δεκεμβρίου 2018, Βρυξέλλες, Βέλγιο
Η δράση απευθύνεται σε μέλη των εθνικών οργανώσεων (μόνιμο Προσωπικό και Εφόρους), που ασχολούνται με την οργάνωση και πραγματοποίηση προγραμμάτων σχετιζόμενων με πρόσφυγες και μετανάστες και θα επικεντρωθεί στις προκλήσεις και τις βέλτιστες πρακτικές. Περισσότερες λεπτομέρειες θα γνωστοποιηθούν σύντομα.
Υπενθυμίζεται επίσης ότι τα Μέλη του Σ.Ε.Π. μπορούν να ενημερώνονται για την πραγματοποίηση διεθνών συναντήσεων και δράσεων και μέσα από την ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π. (http://www.sep.org.gr/el/normal/futureactions).
Τέλος, τα Μέλη του Σ.Ε.Π. που επιθυμούν να συμμετέχουν σε διεθνείς δράσεις οφείλουν να ενημερώσουν την Εφορεία Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε. ([email protected]) για την πρόθεσή τους αυτή.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 94_2018.pdf