Τιμητική διάκριση για το Σ.Ε.Π. «Βιωματική Εκπαίδευση 2018»

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 17/09/2018
A/A: 88 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

Με χαρά σας ενημερώνουμε για μία ιδιαίτερη στιγμή για το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και την Προσκοπική Εκπαίδευση. Η Εφορεία Εκπαίδευσης της Γενικής Εφορείας, με άρθρο της για τη Βιωματική Εκπαίδευση και πώς αυτή εφαρμόζεται στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, το οποίο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Στέντορας», συμμετείχε στο «Education Festival 2018» και βραβεύτηκε ανάμεσα σε άλλους διακριθέντες φορείς μάθησης, με την τιμητική διάκριση «Βιωματική Εκπαίδευση 2018».

Η τιμητική αυτή διάκριση αναγνωρίζει το Σ.Ε.Π. σαν έναν εκπαιδευτικό οργανισμό που παρέχει εξαιρετικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, ο οποίος χρησιμοποιεί τη βιωματική εκπαίδευση ως κύριο μέσο μάθησης, ενθαρρύνοντας τους νέους να συνειδητοποιήσουν τις εμπειρίες τους και να χτίζουν πάνω σ’ αυτές, σε μία πορεία μαθησιακής παρακίνησης του εαυτού τους.

Το Education Festival 2018 αποτελεί μια πρωτοβουλία του Skywalker.gr και ως θεσμός υφίσταται από το 2012, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που αφορούν στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην επιχειρηματικότητα, στον εθελοντισμό και στην ανάπτυξη ερασιτεχνικών δεξιοτήτων. 

Η απονομή πραγματοποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2018 στο πολιτιστικό κέντρο Μελίνα Μερκούρη στην Αθήνα. Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων εκπροσώπησαν ο Έφορος Εκπαίδευσης Γ.Ε. κ. Κωνσταντίνος Χαρατσάρης και ο Αναπληρωτής Έφορος Εκπαίδευσης Γ.Ε. και συγγραφέας του άρθρου κ. Νεκτάριος Τσεσμελόπουλος.

Η Προσκοπική Κίνηση με σταθερά βήματα πλέον αναγνωρίζεται σαν ένας οργανισμός μάθησης και πάροχος μη τυπικής εκπαίδευσης. Τόσο τα μέλη της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. αλλά και όλοι μας πρέπει να αισθανόμαστε υπερήφανοι για την αναγνώριση αυτή.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 88_2018.pdf