ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 12/09/2018

Περίληψη πρακτικών ΔΣ


ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Από 15.1.2018 έως 22.6.2018Πρακτικό 1/15.01.2018
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Εξουσιοδότηση δικηγόρου κ. Δ. Βαντσίδη για τη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής κατά του Συλλόγου Κατιρλιωτών 
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 10/22.1.2018 & Ανακοίνωση: 13/24.1.2018)
Απονομή Ηθικών Αμοιβών
Έγκριση Ίδρυσης Ε.Π.Π. 3ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Νέας Ιωνίας - Π.Ε. Μαγνησίας (Εγκύκλιος: 2/22.1.2018)
Έγκριση επετειακού μαντηλιού 20 χρόνων λειτουργίας του 7ου Συστήματος Προσκόπων Καλαμαριάς
Έγκριση Οδηγού Λογοτύπου 
Οικονομική Ενημέρωση
Τροποποίηση σύμβασης μεταξύ Σ.Ε.Π. και COSMOTE για τη μίσθωση χώρου εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας
Έγκριση μετακίνησης Στελεχών της Κεντρικής Διοίκησης στο εξωτερικό 
Έγκριση προκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ» (Προκήρυξη Δ.Σ. Α.Π.: 22/15.1.2018)
Έγκριση Πρόσκλησης 13ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» 


Πρακτικό 2/23.01.2018
Διατύπωση ερωτήματος προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με το έγγραφο Α.Π.: 19/12.09.2017
Αποδοχή παραίτησης του Μέλους της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων», κ. Δημήτριου Τρακανιάρη
Αποδοχή παραίτησης του Μέλους της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων», κ. Κωνσταντίνου Αιλιανού
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 13/24.1.2018)
Έγκριση σήματος της Ελληνικής Αποστολής στο ROVERWAY 2018


Πρακτικό 3/03.02.2018
Έγκριση πρότασης Δ.Σ. για εκλογή Προεδρείου 13ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος Σ.Ε.Π. και μελών Εφορευτικής Επιτροπής 
Έγκριση πρότασης Δ.Σ. για τη διαδικασία ψηφοφορίας κατά τη 13η Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ιδρύματος Σ.Ε.Π.
Έγκριση Προϋπολογισμού 13ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π.»
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 19/7.2.2018)
Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεως έργου «Καθηγητής/τρια Ελληνικής Γλώσσας» για εθελοντές του επιδοτούμενου προγράμματος Erasmus+KA3 με τίτλο «Time to be Welcome»


Πρακτικό 4/16.02.2018
Απονομή Ηθικών Αμοιβών 
Έγκριση συμμετοχής Μελών Ε.Κ.Σ. και Ε.Π.Π. που είναι Μέλη της Γενικής Συνέλευσης και μελών Κ.Ε.Π.Π.Ε. με δικαίωμα ψήφου στο 18ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο


Πρακτικό 5/24.02.2018
Αποδοχή παραίτησης κ. Μαριάνας Φράγκου, από Μέλος του Δ.Σ. & Συμπλήρωση Τακτικών Μελών Δ.Σ. με το Α΄ Αναπληρωματικό Μέλος κ. Νικόλαο Χαλιάσο (Ανακοίνωση: 22/28.2.2018)
Ενημέρωση για την αναβάθμιση της υπηρεσίας Newsletter Σ.Ε.Π.
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Ανάθεση του έργου «Μελέτη για τη διερεύνηση και αποτύπωση των τάσεων της νεολαίας στην Ελλάδα σήμερα» - Προκήρυξη Δ.Σ. Α.Π.: 22/15.1.2018 
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 26/9.3.2018)
Απονομή Ηθικής Αμοιβής 
Έγκριση τροποποίησης σήματος Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Κυκλάδων.
Έγκριση επετειακού σήματος 70 χρόνων λειτουργίας του 1ου Συστήματος Προσκόπων Περιστερίου.
Έγκριση Ίδρυσης Ε.Π.Π. 2ου Συστήματος Προσκόπων Μοσχάτου, Ε.Π.Π. 6ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Βόλου και Ε.Π.Π. Π.Ε. Κυκλάδων (Εγκύκλιος: 4/2.3.2018)
Έγκριση διαγραφής Μέλους από το Μητρώο Μελών Σ.Ε.Π.
Έγκριση Κανονισμού Εικόνας, Εξωστρέφειας & Επικοινωνίας (Ανακοίνωση: 39/20.4.2018) 
Έγκριση προϋπολογισμού 18ου Πανελληνίου Προσκοπικού Συνεδρίου 
Έγκριση προϋπολογισμού Ελληνικής Αποστολής στο 24ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορη 
Οικονομική Ενημέρωση 
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 13ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» 
Έγκριση προσφοράς υπηρεσιών υποστήριξης για την πλατφόρμα e-sep
Έγκριση πρόσληψης υπαλλήλου για απασχόληση στο Προσκοπικό Πρατήριο με σύμβαση ορισμένου χρόνου
Έγκριση παράλληλης εργασίας υπαλλήλου
Έγκριση σύνθεσης Επιτροπής σύνταξης του Απολογισμού Έργου 2017 
Συζήτηση για την ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Σ.Ε.Π.
Έγκριση παραγγελίας Προσκοπικού Πρατηρίου
Συζήτηση για την αναθεώρηση των κανόνων δεοντολογίας και των όρων συμμετοχής στη λίστα ηλεκτρονικής επικοινωνίας των μελών της Γενικής Συνέλευσης «Λόγος»


Πρακτικό 6/15.03.2018
Έγκριση προκήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σε ταξιδιωτικό πρακτορείο του προγράμματος μετακίνησης και επισκέψεων των συμμετεχόντων στην 16η Μεσογειακή Συνάντηση Παλαιών Προσκόπων και Οδηγών (Προκήρυξη Δ.Σ. Α.Π.: 341/16.3.2018)
Έγκριση προκήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τις μετακινήσεις των συμμετεχόντων στην 16η Μεσογειακή Συνάντηση Παλαιών Προσκόπων και Οδηγών (Προκήρυξη Δ.Σ. Α.Π.: 342/16.3.2018)
Έγκριση σήματος του προγράμματος ανακύκλωσης κινητών και αξεσουάρ 
Αποδοχή επιχορήγησης από τη Βουλή των Ελλήνων


Πρακτικό 7/28.03.2018
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Ενημέρωση σχετικά με την ανασυγκρότηση του Προσκοπικού Κέντρου Παύλος Βασιλειάδης (Πυργάκι Αιγίου) και την πορεία υλοποίησης του σχεδίου αποκατάστασής του, μετά την καταστροφή του κατά την πυρκαγιά του 2007
Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της 42ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» 
Ανασκόπηση έτους 2016-2017 & στόχοι Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 2017-2018 
Συμπλήρωση σύνθεσης Γενικής Εφορείας (Ανακοίνωση: 42/7.5.2018)
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 43/7.5.2018)
Έγκριση επετειακού σήματος 100 χρόνων λειτουργίας του 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Αιγίου
Έγκριση Ίδρυσης Ε.Π.Π. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης (Εγκύκλιος: 7/7.5.2018)
Έγκριση Αναστολής λειτουργίας Ε.Π.Π. Καρδίτσας (Εγκύκλιος: 7/7.5.2018)
Ενημέρωση για τα Πορίσματα του 18ου Πανελληνίου Προσκοπικού Συνεδρίου (Ανακοίνωση: 38/13.4.2018)
Συζήτηση για την προσθήκη του 8ου στοιχείου της Προσκοπικής Μεθόδου και την ελληνική μετάφραση της έκδοσης του W.O.S.M. «Η Προσκοπική Μέθοδος» 
Έγκριση οικονομικού απολογισμού 18ου Πανελληνίου Προσκοπικού Συνεδρίου 
Έγκριση προϋπολογισμού 34ης Πανελλήνιας Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενημέρωσης 
Έγκριση προϋπολογισμού Ελληνικής Αποστολής στο 24ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορη 
Οικονομική Ενημέρωση 
Έγκριση καταλόγου προμηθευτών Προσκοπικού Πρατηρίου 
Έγκριση αναθεωρημένου Προϋπολογισμού Σ.Ε.Π. έτους 2018
Σύναψη σύμβασης έργου με καθηγητή ελληνικής γλώσσας για τους εθελοντές του προγράμματος Erasmus+ “Time To Be Welcome” – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Α.Π.: 112/6.2.2018
Έγκριση προσφοράς υπηρεσιών υποστήριξης για την πλατφόρμα e-sep 
Συζήτηση επί αιτήματος παραχώρησης του Δήμου Τριφυλίας Μεσσηνίας προς το Δασαρχείο Κυπαρισσίας 25 στρεμμάτων στο δάσος της Ελαίας για τις ανάγκες του νέου επιστημονικού σωματείου, που ασχολείται με τον Προσκοπισμό, τον εθελοντισμό και την προστασία του δάσους 
Αναθεώρηση των κανόνων δεοντολογίας και των όρων συμμετοχής στη λίστα ηλεκτρονικής επικοινωνίας των μελών της Γενικής Συνέλευσης «Λόγος»
Έναρξη δικαστικών ενεργειών κατά του κ. Αλέξανδρου Κωνσταντόγλου


Πρακτικό 8/22.04.2018
Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
Έγκριση Πρόσκλησης 42ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» 
Έγκριση παραχώρησης χρήσης στο Σ.Ε.Ο. του ακινήτου ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. στο Μέτσοβο 
Ενημέρωση για την προετοιμασία του Απολογισμού Έργου Σ.Ε.Π. έτους 2017 
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 43/7.5.2018)
Έγκριση ελληνικής μετάφρασης της αναθεωρημένης έκδοσης του W.O.S.M. «Η Προσκοπική Μέθοδος» μετά την προσθήκη του 8ου στοιχείου της Προσκοπικής Μεθόδου
Συζήτηση για το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης Σ.Ε.Π. 2018-2027 
Οικονομική Ενημέρωση
Έγκριση προκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια συμπληρωματικών ειδών της Προσκοπικής Στολής (Προκήρυξη Δ.Σ. Α.Π.:508_23.4.2018)
Διαγραφή οφειλής αποθανόντος πρώην Μέλους Σ.Ε.Π. 
Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων για τις θέσεις στελεχών στην Κεντρική Διοίκηση Σ.Ε.Π. – Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π.: 466/11.4.2018


Πρακτικό 9/05.05.2018
Έγκριση Απολογισμού Έργου Σ.Ε.Π. 2017
Ενημέρωση για την ολοκλήρωση των Οικονομικών Καταστάσεων, των εκθέσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Ορκωτού Ελεγκτή, του Οικονομικού Απολογισμού έτους 2017, καθώς και του Προϋπολογισμού έτους 2019
Έγκριση εισήγησης Στρατηγικού Σχεδίου Σ.Ε.Π. 2018-2027 προς τη Γενική Συνέλευση 
Έγκριση Προϋπολογισμού 42ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων»
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 47/16.5.2018)
Έγκριση προσθηκών στον Κανονισμό Ασφαλείας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων – Ασφάλεια Πλου Ναυτοπροσκοπικών Σκαφών
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 34ης Πανελλήνιας Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενημέρωσης
Ανάθεση σε ταξιδιωτικό πρακτορείο του προγράμματος μετακίνησης & επισκέψεων των συμμετεχόντων στη 16η Μεσογειακή Συνάντηση Παλαιών Προσκόπων & Οδηγών – Προκήρυξη Α.Π.: 341/16.3.2018 
Ανάθεση σε ταξιδιωτικό πρακτορείο των μετακινήσεων των συμμετεχόντων στη 16η Μεσογειακή Συνάντηση Παλαιών Προσκόπων & Οδηγών – Προκήρυξη Α.Π.: 342/16.3.2018 
Έγκριση έναρξης συνεργασίας με την Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. για την αποδοχή και εκκαθάριση καρτών (σύμβαση acquiring) και προμήθεια τερματικού εξοπλισμού (POS) για την πραγματοποίηση συναλλαγών με κάρτες (πιστωτικές/ χρεωστικές/ προπληρωμένες) 
Έγκριση έναρξης συνεργασίας με την Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. για τη δημιουργία τριών λογαριασμών όψεως (Προσκοπικό Πρατήριο και Εκπαίδευση) και την έκδοση προπληρωμένων καρτών για χρήση από το Προσωπικό Εκπαίδευσης 


Πρακτικό 10/11.05.2018
Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2017
Έγκριση Προϋπολογισμού 2019
Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2017 
Έγκριση απόκτησης καρτών με την ονομασία «Προπληρωμένη Κάρτα Eurobank Visa (Prepaid Card)» της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.»
Έγκριση απόκτησης κάρτας με την ονομασία «24hBS DEBIT CARD» της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.»
Ανάθεση της προμήθειας συμπληρωματικών ειδών της νέας Προσκοπικής Στολής – Προκήρυξη Α.Π.: 508/23.4.2018 


Πρακτικό 11/17.05.2018
Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης για τη χρήση 2017


Πρακτικό 12/18.05.2018
Ενημέρωση επί των αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής
Έγκριση πρότασης Διοικητικού Συμβουλίου για εκλογή Προεδρείου 42ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος ΣΕΠ και μελών Εφορευτικής Επιτροπής 
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 49/24.5.2018 & Ανακοίνωση: 53/6.6.2018)
Έγκριση επετειακού μαντηλιού 100 χρόνων λειτουργίας του 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Αιγίου


Πρακτικό 13/22.06.2018
Ενημέρωση επί των αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής
Δημιουργία Ομάδας Εργασίας για την εναρμόνιση του Σ.Ε.Π. με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων – G.D.P.R. 
Έγκριση συμμετοχής του Σ.Ε.Π. στη μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου στη Γουμένισσα Κιλκίς που προκήρυξε η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς 
Έγκριση παραχώρησης χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. στον Μελιγαλά Μεσσηνίας 
Αποδοχή παραχώρησης χρήσης στο Σ.Ε.Π. ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Μεγαρέων 
Εξουσιοδότηση του Περιφερειακού Εφόρου Μαγνησίας για ενέργειες μεταβίβασης ακινήτου επί της οδού Κασσαβέτη 33 στον Βόλο 
Συζήτηση πρότασης προσφοράς καταβολής δικαιωμάτων δικαιόχρησης για την Προσκοπική Στολή 
Οικονομική Ενημέρωση 
Αποδοχή παραίτησης κ. Κωνσταντίνου Πατινιωτάκη, από τη θέση του Οικονομικού Συμβούλου 
Νέα συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα (Ανακοίνωση: 60/25.6.2018)
Παροχή εξουσιοδοτήσεων
Θυρίδα Σ.Ε.Π. στην Alpha Bank
Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 65/3.7.2018)
Τροποποίηση του Κανονισμού Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π. (Ανακοίνωση: 66/3.7.2018)
Έγκριση Θεματολογίου και Διαδικασίας Οργάνωσης και Λειτουργίας Εκπαίδευσης Σκαπανικής του Κύκλου Ειδικής Εκπαίδευσης – Επιμόρφωσης (Ανακοίνωση: 67/4.7.2018)
Έγκριση προκήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σε ταξιδιωτικό πρακτορείο των αεροπορικών μεταφορών της Ελληνικής Εθνικής Αποστολής στο 24ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορη στις Η.Π.Α. (Προκήρυξη Δ.Σ. Α.Π.: 781/26.6.2018)
Έγκριση προκήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σε ταξιδιωτικό πρακτορείο των προγραμμάτων μετακίνησης και επισκέψεων της Ελληνικής Εθνικής Αποστολής στο 24ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορη στις Η.Π.Α. (Προκήρυξη Δ.Σ. Α.Π.: 782/26.6.2018)
Έγκριση Σύμβασης Μεταφοράς Προσωπικών Δεδομένων των συμμετεχόντων στην Ελληνική Εθνική Αποστολή στο 24ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορη στις Η.Π.Α. – Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης προσωπικών δεδομένων
Έγκριση τροποποίησης συμβάσεων εργασίας υπαλλήλων
Έγκριση έναρξης συνεργασίας επί προμηθεία στελέχους στη θέση «Υπεύθυνος προώθησης» (πρόσκληση ενδιαφέροντος Α.Π.: 466/11.04.2018).
Έγκριση έναρξης συνεργασίας εθελοντή στη θέση «Communication & PR Coordinator» (πρόσκληση ενδιαφέροντος Α.Π.: 466/11.04.2018).Επισυνάψεις

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2018.pdf