Ηλεκτρονική Απογραφή προσκοπικής χρονιάς 2018 - 2019

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 31/08/2018
A/A: 10 / 2018

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Αγαπητοί μου,

Στην απογραφή της προσκοπικής χρονιάς που πέρασε, τόσο ο αριθμός των απογεγραμμένων Μελών του Σ.Ε.Π., όσο και η ποιοτική ανάλυση των στοιχείων της απογραφής παρουσιάζουν σταθερότητα και συγκράτηση των μελών μας, γεγονός που μας προσδίδει συγκρατημένη αισιοδοξία και προσδοκία, με την έναρξη της εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου 2018-2027, περισσότερα παιδιά και νέοι να έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από το Προσκοπικό Πρόγραμμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 21ης Ιουλίου 2018, λαμβανομένης υπόψη της παρατεταμένης δύσκολης οικονομικής κατάστασης, αποφάσισε η συνδρομή των μελών του Σ.Ε.Π., για την προσκοπική χρονιά 2018-2019, να παραμείνει για 11η συνεχή χρονιά στο ύψος των € 25,00 ανά μέλος του Σ.Ε.Π., συμπεριλαμβανομένων και των Παλαιών Προσκόπων. Σημαντικό βήμα, το οποίο θα μας επιτρέψει να φτάσουμε ακόμα πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου της μείωσης του ποσού της ετήσιας συνδρομής μας, αποτελεί η διαρκής προσπάθεια για την αύξηση του αριθμού των μελών, καθώς και για τη διατήρηση της παραμονής τους στην Κίνηση.
Προς τούτο και για την προσκοπική χρονιά 2018-2019, θα υπάρξει σημαντική ελάφρυνση του κόστους της απογραφής για Προσκοπικά Συστήματα τα οποία θα παρουσιάσουν αύξηση του αριθμού των μελών τους μεγαλύτερη ή ίση του 10%, στα οποία θα επιστραφεί ανταποδοτικά ως επιβράβευση σημαντικό ποσοστό έκπτωσης για το σύνολο των μελών του Συστήματος ή εναλλακτικά θα δοθεί δωροεπιταγή του Προσκοπικού Πρατηρίου για την αγορά υλικών ή ειδών αναγκαίων για το Προσκοπικό Πρόγραμμα ή τη λειτουργία τους [βλ. παρ. 4 (γ)], προσαυξημένη κατά 50% του ποσού επιστροφής.
Επιπλέον, από φέτος θα επιβραβεύονται και τα Συστήματα με δύναμη πλέον των 100 Μελών, τα οποία διατηρούν τη δύναμή τους στον ίδιο τουλάχιστον αριθμό με την προηγούμενη Απογραφή [βλ. παρ. 4 (δ)] καθώς και οι Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων οι οποίες θα παρουσιάσουν αύξηση του αριθμού των μελών τους μεγαλύτερη ή ίση του 20% [βλ. παρ. 4 (ε)].

Η Ηλεκτρονική Απογραφή της προσκοπικής χρονιάς 2018-2019 θα ενεργοποιηθεί το Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2018 και θα πραγματοποιηθεί από τα Προσκοπικά Συστήματα, τις Περιφερειακές Εφορείες και τις Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων της χώρας ως ακολούθως:

Για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο της ανακοίνωσης, παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο.

Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 _ 2018.pdf