Επιτροπή Ασφάλειας & Προστασίας Μελών Σ.Ε.Π.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 03/08/2018
A/A: 84 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, στη συνεδρίαση της 21ης Ιουλίου 2018, ανανέωσε τη θητεία των μελών της Επιτροπής Ασφάλειας & Προστασίας Μελών Σ.Ε.Π. 

Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι οι ακόλουθες:
Εξετάζει κάθε σχετικό με την προστασία και ασφάλεια μελών ή/και δράσεων κανονιστικό πλαίσιο του Σ.Ε.Π. καθώς και τις διεθνείς προσκοπικές κατευθύνσεις και οδηγίες και προτείνει βελτιώσεις και αλλαγές.
Έχει την ευθύνη έκδοσης και επικαιροποίησης της Πολιτικής για την Προστασία και Ασφάλεια των Ανηλίκων Μελών του Σ.Ε.Π.
Εισηγείται προς το Δ.Σ. και επικαιροποιεί τον Κώδικα Συμπεριφοράς Ενηλίκων Μελών.
Εισηγείται προτάσεις για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και υλικού προγράμματος σε θέματα σχετικά με την προστασία και ασφάλεια του παιδιού. 
Αναφέρεται στο Δ.Σ. και προτείνει ενέργειες, ανάλογα με τη φύση των εκάστοτε περιστατικών.
Συντάσσει Απολογισμό Έργου, ο οποίος περιλαμβάνεται στον Ετήσιο Απολογισμό του Σ.Ε.Π.

Η Επιτροπή Ασφάλειας & Προστασίας Μελών Σ.Ε.Π. για την περίοδο 2018-2019 θα στελεχωθεί από τα ακόλουθα πρόσωπα:

- Αλεξάνδρα Ευθυμιάδου: MSc UK και Ph.D. PhD Human Resources Development USA, Licensed NLP Trainer. Διευθύνει την Nlpingreece. Με πολυετή πείρα στην εξειδικευμένη εφαρμογή του συστήματος του νευρο-γλωσσικού προγραμματισμού σε διάφορα πρωτόκολλα στην ανάπτυξη του δυναμικού, στην επικοινωνία, στην εκπαίδευση, στη συμβουλευτική. 

Είναι ενεργό μέλος του European Board of NLP, American Board of NLP, Time Line Therapy ™ Association, Global NLP Training, Coaching/ Consulting Organization που στοχεύουν στη συνεργασία με επιστημονικές κοινότητες για την συνεχή άντληση συμπερασμάτων. Στο συγγραφικό της έργο περιλαμβάνονται τα βιβλία «NLP – Η απομυθοποίηση» και «Πάρ’ το αλλιώς».

- Βασίλης Κασιμάτης: Εκπαιδευτικός, με μεταπτυχιακά στην ειδική αγωγή και στην εργασία με νέους και παιδιά. Εργάζεται με νέους με αναπηρία και δραστηριοποιείται στην κοινωνική ένταξη νέων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά δίκτυα και οργανώσεις για τον αθλητισμό και την ένταξη ατόμων με αναπηρία.

- Παναγιώτης Σιαπέρας: Εργοθεραπευτής και ψυχολόγος με ειδίκευση στις αναπτυξιακές διαταραχές. Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Cambridge με πολυετή διδακτική και κλινική εμπειρία στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελλάδα. Σήμερα εργάζεται στις σχολικές μονάδες του Ελληνοαμερικανού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλέγιο Αθηνών) ενώ παράλληλα ασκεί διδακτικό και ερευνητικό έργο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Την Επιτροπή θα συνεπικουρεί στο έργο της, ως Γραμματέας & σύνδεσμος με τη Γενική Εφορεία ο Βοηθός Γενικός Έφορος κ. Άγγελος Καραμάνης.

Ευχόμαστε στα μέλη της Επιτροπής καλή επιτυχία στο σημαντικό έργο τους επ’ ωφελεία του Σ.Ε.Π. και των μελών του.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 84_2018.pdf