Συμπλήρωση Σύνθεσης Γενικής Εφορείας

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 02/08/2018
A/A: 82 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. στη συνεδρίαση της 21ης Ιουλίου 2018, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, ενέκρινε τη συμπλήρωση της σύνθεσης της Γενικής Εφορείας ως ακολούθως:

Έφορος Εφαρμογής Προγραμμάτων Περιβάλλοντος

: Θεόδωρος Μπένος Πάλμερ

Αναπληρωτής Έφορος Διοίκησης

: Θεόδωρος Αργυρίου

Αναπληρωτής Έφορος Οικονομικών & Περιουσίας

: Ιωάννης Ιωσηφίδης

Αναπληρώτρια Έφορος Ανάπτυξης

: Αικατερίνη Κοτσίνα


Στους πιο πάνω Εφόρους της Γενικής Εφορείας εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους και καλή Προσκοπική δουλειά!


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 82_2018.pdf