Βελτιωτικές Κινήσεις στην Εκπαίδευση του Σ.Ε.Π.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 01/08/2018
A/A: 80 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

Την προσκοπική χρονιά που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες (Σεπτέμβριος 2017 - Αύγουστος 2018) υλοποιήθηκε η εκπαιδευτική διαδικασία με πλήρη εφαρμογή των προβλεπομένων στον Κανονισμό Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π.

Η Εφορεία Εκπαίδευσης της Γενικής Εφορείας, όλο αυτό το χρονικό διάστημα παρακολουθούσε την εκπαιδευτική διαδικασία, κατέγραφε παρατηρήσεις, προτάσεις και απόψεις, τόσο του Προσωπικού Εκπαίδευσης όσο και των Ενηλίκων Μελών που συμμετείχαν σε Εκπαιδευτικές Ενότητες, και στην τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου Εκπαίδευσης αξιολογήθηκαν καταρχήν ορισμένα στοιχεία και λειτουργίες του νέου εκπαιδευτικού μοντέλου του Σ.Ε.Π., με σκοπό να υπάρξουν άμεσα σημαντικές βελτιώσεις που θα βοηθήσουν όλους τους Βαθμοφόρους στην ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους.

Οι κυριότερες αλλαγές / βελτιώσεις που θα τεθούν σε εφαρμογή από την επόμενη προσκοπική χρονιά είναι οι ακόλουθες: 
Ενοποιούνται ορισμένες Εκπαιδευτικές Ενότητες, για όσους Βαθμοφόρους επιθυμούν να τις παρακολουθήσουν συγκεντρωτικά, βοηθώντας έτσι τους Αρχηγούς Συστημάτων να υποβάλλουν λιγότερες ηλεκτρονικές αιτήσεις και να μειωθεί ο αριθμός καταθέσεων χρηματικών ποσών.
Ορίστηκαν οι προ-απαιτούμενες Εκπαιδευτικές Ενότητες, είτε για νέους Βαθμοφόρους, είτε για ήδη εκπαιδευμένους Βαθμοφόρους. 
Ορίστηκαν οι Εκπαιδευτικές Ενότητες που οφείλουν να παρακολουθούν οι Βαθμοφόροι που έχουν ήδη εκπαιδευτεί σε έναν Κλάδο.
Η πρακτική εφαρμογή θα γίνεται σε λιγότερες Εκπαιδευτικές Ενότητες και θα είναι πιο ουσιαστική. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να μειωθούν οι ανταλλαγές μηνυμάτων και αρχείων, παράλληλα με την εξοικονόμηση πόρων, όσον αφορά στο Προσωπικό Εκπαίδευσης. 
Εξασφαλίζεται έμπρακτα η βιωματική εκπαίδευση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για την καλύτερη πληροφόρηση όλων των Ενηλίκων Μελών της Κίνησης η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. έχει ετοιμάσει:
Ηλεκτρονική παρουσίαση που μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ στην παρακάτω διεύθυνση http://www.emathainoportal.gr/el/static/presentation
Ηλεκτρονικό κείμενο που επισυνάπτεται στην παρούσα Ανακοίνωση. 

Η προσκοπική χρονιά που ολοκληρώνεται μας έδειξε ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο για να έχουμε μια σύγχρονη εκπαίδευση, η οποία δίνει μεγάλη αξία στην ουσιαστική ΜΑΘΗΣΗ, που πρέπει να επιτυγχάνεται μέσα από τις εκπαιδεύσεις μας.

Η προσπάθεια συνεχίζεται ακόμα πιο εντατικά, για μια Προσκοπική Εκπαίδευση που θα καλύπτει πλήρως τα χαρακτηριστικά της Εκπαίδευσης των Ενηλίκων Μελών μας και θα αντιμετωπίζει, κατά το δυνατόν, τα εμπόδια που αντικειμενικά δημιουργούνται στην πρόσβαση στη μάθηση των Μελών μας. 

Ευχαριστώ όλους τους Εφόρους Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Εφορειών καθώς και τα μέλη του Προσωπικού Εκπαίδευσης, που έμπρακτα βοήθησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και προσδοκώ στην εντονότερη προσπάθεια όλων για μία Προσκοπική Εκπαίδευση που θα ανοίγει δρόμους απόκτησης γνώσεων, βελτίωσης ικανοτήτων και δημιουργίας προτύπων συμπεριφορών, όπως αξίζει σε μία σύγχρονη Κίνηση για νέους και νέες. 


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 80_2018.pdf
ΑΝ.80_Προαπαιτούμενα και Στάδιο Εφαρμογής εκπαιδευτικών ενοτήτων.pdf