Θεματολόγιο Εκπαιδευτικών Ενοτήτων Εκπαίδευσης Παλαιών Προσκόπων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 01/08/2018
A/A: 78 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 21ης Ιουλίου 2018 μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου ενέκρινε το περιεχόμενο, την ύλη & το θεματολόγιο Εκπαιδευτικών Ενοτήτων Εκπαίδευσης Παλαιών Προσκόπων.

Η θεσμοθέτηση των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων Εκπαίδευσης Παλαιών Προσκόπων, γίνεται σε εφαρμογή του Κανονισμού Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ενήλικων Μελών του Σ.Ε.Π. (κεφ. 2.8.3).

Σκοπός της Εκπαίδευσης είναι οι Παλαιοί Πρόσκοποι να αποκτήσουν γνώσεις για τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης των Ε.Π.Π., καθώς και τον καταρτισμό και την υλοποίηση του προγράμματος δράσης των Ε.Π.Π.

Οι εκπαιδεύσεις θα λειτουργήσουν άμεσα μετά την έκδοση της παρούσας Ανακοίνωσης.  


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 78_2018.pdf
ΑΝ.78_Εκπαίδευση ΕΠΠ Εκπαιδευτικοί Στόχοι.pdf