Απονομή Βεβαιωτικών Παρακολούθησης Εκπαιδεύσεων Βαθμοφόρων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 19/07/2018
A/A: 73 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας γνωρίζουμε ότι οι Βαθμοφόροι που αναγράφονται παρακάτω παρακολούθησαν επιτυχώς, τις Εκπαιδευτικές Ενότητες του Κύκλου Προσκοπικής Μεθοδολογίας και ολοκλήρωσαν μ' επιτυχία αυτόν τον Κύκλο Εκπαίδευσης.   

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 73_2018.pdf