Απονομή Βεβαιωτικών Παρακολούθησης Εκπαιδεύσεων Μελών Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 11/07/2018
A/A: 69 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας γνωρίζουμε ότι τα μέλη Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης που αναγράφονται παρακάτω παρακολούθησαν μ' επιτυχία τις Εκπαιδεύσεις που ακολουθούν και τους απονέμεται το αντίστοιχο Βεβαιωτικό.

46η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
1/4/2018
ΤΟΠΟΣ: ΚΤΗΡΙΟ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ: Ι. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 6/6/2018

47η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
18/3/2018
ΤΟΠΟΣ: Π.Κ. ΠΥ ΒΑ
ΑΡΧΗΓΟΣ: Κ. ΘΕΟΛΟΓΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 15/3/2018

49η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
25/2/2018
ΤΟΠΟΣ: 1ο ΣΥΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ: Ι. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 6/6/2018

50η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
14/4/2018
ΤΟΠΟΣ: ΑΙΘΟΥΣΑ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ: Ν. ΧΑΛΙΑΣΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 6/6/2018

Συγχαίρω όλα τα παραπάνω αναφερόμενα Μέλη Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης και τους ευχαριστούμε για τη συνεχή υποστήριξή τους στο έργο των ενήλικων εθελοντών της Κίνησης.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 69_2018.pdf