Συνεργασία με World Wildlife Fund (W.W.F.)

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 12/07/2018
A/A: 71 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Δημοσίων Σχέσεων

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνω ότι το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, συνεπές στην προσπάθειά του να υλοποιεί δράσεις που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος και συμβάλλουν στην εκπαίδευση των νέων, με απώτερο πάντα στόχο τη δημιουργία ευαισθητοποιημένων και κοινωνικά ενεργών πολιτών, προχώρησε σε μία νέα συνεργασία με την W.W.F. Ελλάς, το ελληνικό τμήμα της διεθνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης W.W.F. (Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση), μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που αποτελεί στρατηγικό εταίρο της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης (W.O.S.M.).

Συγκεκριμένα, η συνεργασία με την W.W.F. Ελλάς αφορά στην καταγραφή των διατροφικών συνηθειών, της συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων και των διατροφικών συμπεριφορών των Προσκοπικών Τμημάτων την περίοδο των κατασκηνώσεων, καθώς και στην καταγραφή της κατάστασης των παραλιών και των ακτών όπου θα πραγματοποιηθούν δράσεις ή κατασκηνώσεις. Η καταγραφή θα γίνεται μέσα από τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας ή/και ερωτηματολογίων που η W.W.F. Ελλάς έχει επιμεληθεί ανά περίπτωση, με τη σύμφωνη γνώμη του Σ.Ε.Π. Συγκεκριμένα:
-    Ερωτηματολόγιο διατροφής: Το συμπληρώνουν οι Αρχηγοί των κατασκηνώσεων/μεγάλων δράσεων υπαίθρου/μεγάλων σύνθετων δράσεων/ταξιδιών, ώστε να αποτυπώσουμε τις συνήθειες των κατασκηνωτών. Με τη συλλογή των δεδομένων θα εντοπίσουμε ποια σημεία χρήζουν βελτίωσης και όπου κρίνεται αναγκαίο θα σχεδιάσουμε στοχευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια.
-    Πρωτόκολλο καταγραφής απορριμμάτων στις παραλίες: Σε αυτό το αρχείο, τα Συστήματα/Τμήματα που επισκέπτονται παραλίες και οργανώνουν καθαρισμούς θα καταγράφουν τα είδη των απορριμμάτων που εντόπισαν. Το κάθε είδος απορρίμματος συνοδεύεται από μια συγκεκριμένη κωδικοποίηση που βοηθά στην ερευνητική μελέτη.
-    Φόρμα WWF Bluespaces: Σε αυτή τη φόρμα υπάρχουν συγκεκριμένες ερωτήσεις για την καταγραφή των χαρακτηριστικών των ελληνικών παραλιών (π.χ. έδαφος, βλάστηση, δραστηριότητες κ.λπ.).

Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η νέα συνέργεια-συμμαχία θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στο έκτο άρθρο του Νόμου του Προσκόπου «ο Πρόσκοπος αγαπά τη φύση και προστατεύει το περιβάλλον» και ταυτόχρονα θα αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα στον αγώνα που και οι δύο οργανισμοί διεξάγουμε με συνέπεια, για τη διάσωση και προστασία της ελληνικής φύσης.
Επισυνάπτονται μαζί με την ανακοίνωση: α) το ερωτηματολόγιο διατροφικών συνηθειών για τις κατασκηνώσεις, β) η φόρμα καταγραφής απορριμμάτων για καθαρισμούς ακτών και γ) η φόρμα καταγραφής χαρακτηριστικών παραλίας.

Παρακαλούμε πολύ τους Αρχηγούς Κατασκηνώσεων να συμπληρώσουν όλοι το ερωτηματολόγιο διατροφικών συνηθειών και όσοι κατασκηνώσουν κοντά σε ακτές και παραλίες να συμπληρώσουν και τις φόρμες καταγραφής χαρακτηριστικών και απορριμμάτων. Όλα τα στοιχεία που θα έχετε καταγράψει στις φόρμες θα πρέπει μετά την επιστροφή σας από την κατασκήνωση να τα στείλετε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Η νέα συνεργασία με τη W.W.F. Ελλάς εντάσσεται στο πλαίσιο ενεργειών που προωθεί το Σ.Ε.Π., μέσω του Στρατηγικού του Σχεδίου, για τη συμβολή του στην επίτευξη των 17 στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. και συγκεκριμένα στον στόχο «Συνεργασία για τους Στόχους» και στους στόχους «Μηδενική Πείνα», «Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή», «Ζωή στο Νερό»,  «Ζωή στη Στεριά».

Ελπίζουμε στην καθολική ανταπόκρισή σας, η οποία θα συνεισφέρει ουσιαστικά τόσο στην αξιολόγηση και βελτίωση των διατροφικών μας συνηθειών όσο και στην προστασία των ακτογραμμών της χώρας μας.


Επισυνάψεις

WWF BlueSpaces- φόρμα καταγραφής_Scouts_final.docx
Erotimatologio_Diatrofiko_Proskopoi_Kataskinoseis_Scouts_final.docx
Protocol- Beach Litter_Scouts 5.7.docx
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 71_2018.pdf