Απονομή Βεβαιωτικών Παρακολούθησης Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 25/06/2018
A/A: 59 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας γνωρίζουμε ότι οι Βαθμοφόροι που αναγράφονται παρακάτω παρακολούθησαν μ' επιτυχία τις Εκπαιδεύσεις που ακολουθούν και τους απονέμεται το αντίστοιχο Βεβαιωτικό.

20η ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ
25 – 29/10/2017
ΤΟΠΟΣ: Π.Κ. ΠΥ ΒΑ, ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΑΡΧΗΓΟΣ: Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 19/6/2018


40η ΣΧΟΛΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ         
24-26/11/2017
ΤΟΠΟΣ: 13ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΟΣ: Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΡΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 18/5/2018

56η ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ 
15 – 19/2/2018
ΤΟΠΟΣ: Π.Κ. ΠΥ ΒΑ, ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ: Δ. ΚΕΦΑΛΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 6/6/2018

Συγχαίρω κάθε έναν από τους παραπάνω αναφερόμενους Βαθμοφόρους και εύχομαι σ' όλους συνέχιση της προσπάθειας με τον ίδιο ενθουσιασμό και ζήλο για την προσωπική ανάπτυξή τους και την καλή εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 59_2018.pdf