Διάφορα θέματα που αφορούν στη λειτουργία των Κατασκηνώσεων, των Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου και των Μεγάλων Σύνθετων Δράσεων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 22/06/2018
A/A: 58 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Άλλο ένα συναρπαστικό καλοκαίρι ξεκινά για τους Προσκόπους, οι οποίοι θα κατακλύσουν και πάλι όλα τα μέρη της πατρίδας μας πραγματοποιώντας τις φετινές Κατασκηνώσεις, Μεγάλες Δράσεις Υπαίθρου και Μεγάλες Σύνθετες Δράσεις. Άλλη μία χρονιά, χαρούμενες φωνές και παιδικά χαμόγελα θα γεμίσουν τα δάση, τις κορυφές των βουνών, τα ξεχασμένα μονοπάτια, και πάλι, όλοι μαζί θα βρεθούμε στον κύκλο μιας βραδινής πυράς, τραγουδώντας τα αγαπημένα μας τραγούδια, ακούγοντας τους ήχους της φύσης, μετρώντας τα αστέρια του καλοκαιρινού ουρανού… Αυτό ακριβώς είναι η Προσκοπική Κατασκήνωση, το αποκορύφωμα της χρονιάς αλλά και ένα σύνολο ανεπανάληπτων στιγμών, που μένουν χαραγμένες στη μνήμη μικρών και μεγάλων και κάθε φορά τις αναπολούμε με νοσταλγία για όσα ζήσαμε και προσμονή για όσα θα ζήσουμε!

Με αφορμή την έναρξη των καλοκαιρινών Κατασκηνώσεων, των Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου και των Μεγάλων Σύνθετων Δράσεων και για την εξασφάλιση της υπαίθριας δραστηριότητας απρόσκοπτα, σας υπενθυμίζουμε ότι για τις κατασκηνώσεις του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, που πραγματοποιούνται σε χώρους, χωρίς μόνιμες ή ημιμόνιμες εγκαταστάσεις ή στα Προσκοπικά Κέντρα, δεν απαιτείται η λήψη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατασκήνωσης κατά την έννοια των οικείων νομοθετικών διατάξεων. 

Συνεπώς, οι Προσκοπικές Κατασκηνώσεις, είτε γίνονται εκτός Προσκοπικών Κέντρων είτε γίνονται εντός αυτών, είναι απόλυτα κατοχυρωμένες έναντι των Αρχών, εφόσον φυσικά τηρούνται τρεις βασικές προϋποθέσεις:
α) η νόμιμη άδεια από τον νόμιμο κάτοχο του χώρου (ιδιώτης, Δήμος, ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας κ.λπ.), όπως προβλέπεται και στο Φάκελο της Κατασκήνωσης-Μ.Δ.Υ., 
β) η ακριβής τήρηση των διατάξεων δημοσίας τάξεως (απαγόρευση πυράς σε δασική έκταση, τήρηση ωρών κοινής ησυχίας κ.λπ.) και
γ) η συμμετοχή σε αυτές απογεγραμμένων μόνο μελών του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.

Ο Αρχηγός της Κατασκήνωσης / Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου / Μεγάλης Σύνθετης Δράσης θα πρέπει να έχει στο φάκελο της δράσης τα συνημμένα έγγραφα, τα οποία καλόν είναι να τίθενται υπόψη των Αρχών σε κάθε πιθανή επαφή με αυτές:
1. το υπ’ αριθμόν πρωτ. 518495/17-6-2010 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, 
2. το υπ’ αριθμόν Δ27/9498/393 από 10-4-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας και
3. το νέο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Σ.Ε.Π. και Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο αναμένεται να υπογραφεί τις επόμενες ημέρες οπότε και θα ακολουθήσει νέα Ανακοίνωση, σε συνέχεια του προηγούμενου, από 2-6-2013 Μνημονίου Συνεργασίας.

Παρακαλώ να σημειώσετε ότι σε περίπτωση επίσκεψης σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή τοπικό κέντρο υγείας, για την αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού ασθένειας ή ατυχήματος κατά τη διάρκεια της Προσκοπικής Κατασκήνωσης / Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου / Μεγάλης Σύνθετης Δράσης, απαιτείται πλέον και η προσκόμιση του Α.Μ.Κ.Α., καθώς και του βιβλιαρίου υγείας του χρήστη των υπηρεσιών υγείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα προαναφερθέντα, ενδέχεται το ταμείο της δράσης να επιβαρυνθεί με τυχόν έξοδα νοσηλείας ή ατυχήματος.

Παράλληλα, σας υπενθυμίζουμε ότι προκειμένου να καλυφθούν τυχόν επιπλέον έξοδα από την Ομαδική Ασφάλιση των μελών Σ.Ε.Π. σε κάθε ατύχημα ή ασθένεια, απαιτείται έγγραφη αναφορά του Αρχηγού της δράσης για το συμβάν, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από:
1. Γνωμάτευση ιατρού,
2. Πρωτότυπα τιμολόγια ή αποδείξεις,
3. Φωτοτυπία Προσκοπικής Ταυτότητας,
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (για το ενήλικο μέλος) ή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας γονέα η κηδεμόνα (για το ανήλικο μέλος),
τα οποία αποστέλλονται στην Κεντρική Διοίκηση του Σ.Ε.Π. (Πτολεμαίων 1 – 11635 ΑΘΗΝΑ / ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π.).

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων (κεφάλαιο 3), ο Αρχηγός Τμήματος πρέπει να καταθέσει τον πλήρη φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (εδάφιο 3.2) ιεραρχικά στον Περιφερειακό Έφορο προς έγκριση και εφόσον η Κατασκήνωση, η Μεγάλη Δράση Υπαίθρου ή η Μεγάλη Σύνθετη Δράση πραγματοποιείται εκτός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Εφορείας που υπάγεται διοικητικά το Τμήμα, ο Περιφερειακός Έφορος οφείλει να ενημερώσει τον Περιφερειακό Έφορο του τόπου εγκατάστασης / πραγματοποίησης της Κατασκήνωσης, της Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου ή της Μεγάλης Σύνθετης Δράσης. Επίσης, σε περίπτωση πραγματοποίησης δράσης στο εξωτερικό, πρέπει να ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Ασφαλείας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων (κεφάλαιο 10, παράγραφος 10.4).

Εύχομαι σε όλους καλές, συναρπαστικές και ασφαλείς Προσκοπικές Κατασκηνώσεις!


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 58_2018.pdf