Απονομή Βεβαιωτικών Παρακολούθησης Εκπαιδεύσεων Μελών Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 18/06/2018
A/A: 56 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας γνωρίζουμε ότι τα μέλη Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης που αναγράφονται παρακάτω παρακολούθησαν μ' επιτυχία τις Εκπαιδεύσεις που ακολουθούν και τους απονέμεται το αντίστοιχο Βεβαιωτικό.

38η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
3/12/2017
ΤΟΠΟΣ: 1ο Π ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ: Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 06/03/2018

39η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
3/12/2017
ΤΟΠΟΣ: ΚΤΗΡΙΟ Π.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΑΡΧΗΓΟΣ: Μ. ΚΩΣΤΑΚΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 18/05/2018

Συγχαίρω όλα τα παραπάνω αναφερόμενα Μέλη Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης και τους ευχαριστούμε για τη συνεχή υποστήριξή τους στο έργο των ενήλικων εθελοντών της Κίνησης.

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 56_2018.pdf