Διαδικασία Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους 2018

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 06/06/2018
A/A: 52 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών

Σας γνωρίζουμε ότι η φετινή Διαδικασία Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 30 Αυγούστου έως και την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2018 στην Κεφαλονιά. Προκειμένου να συμμετάσχουν Ανιχνευτές και Ανιχνεύτριες στη Διαδικασία Ανάδειξης, θα πρέπει να συμπληρωθούν και να αποσταλούν ιεραρχικά στην Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε., μέχρι τη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018, τα συνημμένα έντυπα, φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας, βεβαιωτικά εργαστηρίων και επιτυχούς παρακολούθησης της Εκδρομής Εξερεύνησης Δάφνης καθώς και αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης ποσού € 70,00 (το κόστος συμμετοχής στην Διαδικασία Ανάδειξης) στον τραπεζικό λογαριασμό 362-002002-004878 της ALPHA BANK (IBAN: GR 02 0140 3620 3620 0200 2004 878). Στην απόδειξη κατάθεσης πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σαν αιτιολογία η φράση «ΕΘΝ-18» και το ΕΠΩΝΥΜΟ του/της Ανιχνευτή/τριας. Αιτήσεις πέραν της 16ης Ιουλίου 2018 δεν μπορούν να γίνουν δεκτές. Οι αιτήσεις, για να θεωρούνται πλήρεις, θα πρέπει να συνοδεύονται από το σύνολο των εγγράφων και βεβαιωτικών που ζητούνται. 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τον Κανονισμό Προσκοπικών Κλάδων είναι:

1. ΗΛΙΚΙΑ                                  Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει γεννηθεί μετά τις 31.12.1999 και να έχει συμμετάσχει ενεργά στις δράσεις της Κοινότητας του/της. 
    Στον/στην υποψήφιο/α ΔΕΝ πρέπει να έχει χορηγηθεί ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΥ.

2. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΔΑΦΝΗΣ    Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος του ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΦΝΗΣ.

Όσοι από τους/τις Ανιχνευτές/τριες κριθούν ότι πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, θα κληθούν από την Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε. να συμμετάσχουν στη Διαδικασία Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους. Ειδικά για τους Απόδημους Ανιχνευτές/τριες, η Διαδικασία Ανάδειξης θα γίνει με ευθύνη της Περιφερειακής Εφορείας Αποδήμων Ελλήνων Προσκόπων και μετά από συνεννόηση με την Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε.

Κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας Ανάδειξης οι Ανιχνευτές/τριες θα πρέπει να παρουσιάσουν τη ζωή τους στην Κοινότητα, σε μια σύντομη ατομική παρουσίαση που δεν θα υπερβαίνει τα 5 λεπτά. Αν υπάρχουν περισσότεροι/ες υποψήφιοι από την ίδια Κοινότητα Ανιχνευτών, παρακαλούνται να λάβουν υπόψη τους ότι η παρουσίαση ομαδικών δραστηριοτήτων θα γίνει ατομικά.

Σε εφαρμογή του Κανονισμού Προσκοπικών Κλάδων (τεύχος Γ, μέρος 3ο) ορίζεται πενταμελής Επιτροπή Αξιολόγησης για τη Διαδικασία Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους 2018, την οποία θα αποτελούν οι κ.κ.:
Χρήστος Χατζηδιαμαντής, Βοηθός Γενικός Έφορος
Ιωάννης Παναγόπουλος, Αναπληρωτής Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε.
Παναγιώτης Βασάλος, Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών Π.Ε. Δυτικής Αττικής
Γεράσιμος Μαζαράκης, Τοπικός Έφορος Αναλήψεως Θεσσαλονίκης
Αναστάσιος Μπαλάσκας, Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών Π.Ε. Νότιας Αττικής

Η ανωτέρω επιτροπή έχει την ευθύνη της οργάνωσης της Διαδικασίας Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους 2018 και την αξιολόγηση των υποψηφίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Προσκοπικών Κλάδων.


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
- Επιστολή Εφόρου Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε. – Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης
- Έντυπο ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΘΝΟΥΣ
- Έντυπο ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ / ΑΝΙΧΝΕΥΤΡΙΑΣ 
- Έντυπο ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
- Έντυπο ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ από ΣΕΝΑ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 52_2018.pdf
ΑΝ.52_1_ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΦΟΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΓΕ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΘΝΟΥΣ 2018.pdf
ΑΝ.52_2_ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΘΝΟΥΣ 2018.doc
ΑΝ.52_3_ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ-ΑΝΙΧΝΕΥΤΡΙΑΣ 2018.pdf
ΑΝ.52_4_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2018.doc
ΑΝ.52_5_ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΣΕΝΑ 2018.doc