Διοικητικές Μεταβολές

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 24/05/2018
A/A: 49 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης


Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διοίκησης του Σ.Ε.Π. επέρχονται οι πιο κάτω Διοικητικές Μεταβολές:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ:

Κουβελιώτης

Κυριάκος

98032755

Υπαρχηγός 2ου Συστήματος Προσκόπων Παγκρατίου, Π.Ε. Αθηνών

 

Στον πιο πάνω Βαθμοφόρο εύχομαι καλή επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων του.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 49_2018.pdf