4ο Πανελλήνιο Θαλασσινό Μεγάλο Παιχνίδι Ενωμοτιών – «Πρόσω Πάντες»

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 07/05/2018
A/A: 44 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την πραγματοποίηση του 4ου Πανελλήνιου Θαλασσινού Παιχνιδιού «Πρόσω Πάντες», το οποίο όπως και προηγούμενες χρονιές θα πραγματοποιηθεί κατά τόπους στην Ελλάδα, σε ημερομηνίες που επιθυμεί η κάθε Περιφερειακή Εφορεία.
Στο Μεγάλο Παιχνίδι προσκαλούνται να συμμετάσχουν Αγέλες Λυκοπούλων, Ενωμοτίες Ομάδων, Κοινότητες Ανιχνευτών και Προσκοπικά Δίκτυα με τους Βαθμοφόρους τους, Ναυτοπροσκοπικών ή μη Συστημάτων. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η κάθε Περιφερειακή Εφορεία θα πρέπει να δηλώσει το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή Τμημάτων της στο Μεγάλο Παιχνίδι στην Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. ([email protected]) για να ανακοινωθούν στη συνέχεια οι ημερομηνίες διεξαγωγής των δραστηριοτήτων σε κάθε Περιφερειακή Εφορεία, ώστε μετέπειτα να δηλώσουν συμμετοχή τα Τμήματα που επιθυμούν, συμπληρώνοντας τις ατομικές και ομαδικές δηλώσεις συμμετοχής που επισυνάπτονται στην παρούσα Ανακοίνωση. Στις Περιφερειακές Εφορείες θα αποσταλεί στη συνέχεια υλικό για την καλύτερη διοργάνωση του Μεγάλου Παιχνιδιού. Η επιλογή των ημερομηνιών θα γίνει από την κάθε Περιφερειακή Εφορεία και θα πρέπει να έχει δηλωθεί στην Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. έως τις 31.5.2018. Η περίοδος διοργάνωσης του Μεγάλου Παιχνιδιού ορίζεται μεταξύ των μηνών Μαΐου και Οκτωβρίου.

ΕΦΟΔΙΑ
Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να έχει τα εξής ατομικά εφόδια: Καπέλο, αντηλιακό, παγούρι, μαλακά υποδήματα για λέμβο, αδιάβροχο και ενδυμασία ανάλογη με τις καιρικές συνθήκες των ημερών υλοποίησης του Μεγάλου Παιχνιδιού.
Για κάθε Αγέλη / Ενωμοτία / Κοινότητα / Δίκτυο που θα συμμετάσχει, θα πρέπει να έχει ληφθεί μέριμνα αναλόγως, ώστε να έχει ένα γεύμα (ξηρά τροφή) για τα μέλη της.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Το κόστος συμμετοχής κατ’ άτομο έχει οριστεί στο ποσό των € 3,00. Το συνολικό ποσό συμμετοχής ανά Τμήμα θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο 14 ημέρες πριν την κατά τόπους πραγματοποίηση του παιχνιδιού στις Περιφερειακές Εφορείες και από το ποσό αυτό η Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. σε συνεργασία με τα Περιφερειακές Εφορείες θα μεριμνήσει για την αποστολή αναμνηστικού για τους συμμετέχοντες.

Είναι πολύ σημαντική η παρουσία όλων των Ναυτοπροσκοπικών Λέμβων του Σ.Ε.Π. στο 4ο Πανελλήνιο Θαλασσινό Παιχνίδι καθώς και έμπειρων Βαθμοφόρων που θα αναλάβουν την υλοποίησή του. Τα σκάφη του Σ.Ε.Π. θα πρέπει να φέρουν όλα τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων και τα εφόδια που απαιτούνται για την υλοποίηση της δράσης.

Στην παρούσα Ανακοίνωση επισυνάπτεται αφίσα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαφήμιση της δράσης. Η Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση και επεξήγηση ([email protected]).

Είναι χαρά μας που για 4η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθούν δράσεις που θα ενισχύσουν το Ναυτοπροσκοπικό Παιχνίδι σε όλη την Ελλάδα, γιατί η υλοποίηση συναρπαστικών ναυτοπροσκοπικών δραστηριοτήτων συμβάλλει στην καλλιέργεια και περαιτέρω ενδυνάμωση της μεγάλης ναυτικής παράδοσης και κληρονομιάς της Πατρίδας μας! 

Πρόσω πάντες!

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 44_2018.pdf