Σεμινάριο Επιθεωρητών Αξιοπλοΐας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 08/05/2018
A/A: 45 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την τελευταία προσθήκη στο Κανονισμό Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων (Άρθρο 8.2) ανακοινώνεται η πραγματοποίηση Σεμιναρίου Επιθεωρητών Αξιοπλοΐας.

Ειδικότερα, το 3ο Σεμινάριο Επιθεωρητών Αξιοπλοΐας θα διεξαχθεί στην Αθήνα την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 (11.00’ – 16.00’), στο Διεθνές Ναυτοπροσκοπικό Ναυταθλητικό Κέντρο Δέλτα Φαλήρου. Υπεύθυνος του σεμιναρίου έχει οριστεί ο Ναυπηγός – Μηχανικός κ. Δημήτριος Θηραίος (ειδικός συνεργάτης της Εφορείας Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε.).

Τo Σεμινάριο καλούνται να παρακολουθήσουν οι Έφοροι Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων των Περιφερειακών Εφορειών που έχουν απογραφεί για το έτος  2017 – 2018 και έχουν ενεργή Εντολή Διοίκησης.

Επιπλέον, κάθε Περιφερειακός Έφορος μπορεί να προτείνει να παρακολουθήσουν το Σεμινάριο και Πτυχιούχοι Κυβερνήτες Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους, που είναι κάτοχοι του πτυχίου τουλάχιστον επί πενταετία και έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία/τριβή ειδικά σε θέματα συντήρησης, αξιοπλοΐας και χρήσης Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους (συστήνεται η επιλογή των προτεινόμενων Κυβερνητών να γίνει, εκτός των ανωτέρω κριτηρίων αντιπροσωπευτικά και με το κριτήριο εμπειρίας σε διαφορετικό τύπο Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους).

Ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν θα ξεπερνά τον αριθμό των 32 ατόμων.

Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθεί ηλεκτρονικά μέσω του e-sep, όπως στις Εκπαιδεύσεις, μέσα στο ηλεκτρονικό σύστημα της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. στην εφαρμογή e-Ευέλικτη Εκπαίδευση. Η Αίτηση Συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί από τον Αρχηγό Συστήματος ή τον Περιφερειακό Έφορο μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018. Για την επιλογή των συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας υποβολής της Αίτησης που είναι οικονομικά τακτοποιημένη. 

Η οικονομική συμμετοχή κατ’ άτομο ορίζεται στο ποσόν των είκοσι Ευρώ €20,00 (κατάθεση στο λογαριασμό υπ' αρίθμο 362-002002-004018 IBAN GR 39 0140 3620 3620 0200 2004 018 της  ALPHA BANK αιτιολογία "ΑΞΙΟΠΛΟΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ) και σε αυτή περιλαμβάνονται: 
Coffee break 
Σφραγίδα αυτομελανούμενη 

Οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στο «Μητρώο Επιθεωρητών-Κυβερνητών Σ.Ε.Π.» και θα παραλάβουν το σχετικό «Πιστοποιητικό Επιθεωρητή».

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις, παρακαλώ να απευθύνεστε στην Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. (sea.scouts@sep.org.gr).


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 45 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_2018.pdf