Διοικητικά Θέματα

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 07/05/2018
A/A: 7 / 2018

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 28ης Μαρτίου 2018 και η Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 18ης Απριλίου 2018, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, αποφάσισαν:

Ίδρυση Ένωσης Παλαιών Προσκόπων
Ένωση Παλαιών Προσκόπων Αμπελοκήπων, Περιφερειακής Εφορείας Θεσσαλονίκης

Αναστολή Λειτουργίας Ένωσης Παλαιών Προσκόπων
Ένωση Παλαιών Προσκόπων Καρδίτσας, Περιφερειακής Εφορείας Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας.

Αναστολή Λειτουργίας δεύτερης Αγέλης
Δεύτερη Αγέλη του 3ου Συστήματος Προσκόπων Τρικάλων, Περιφερειακής Εφορείας Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας  


Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7_2018.pdf