Συμπλήρωση Σύνθεσης Γενικής Εφορείας

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 07/05/2018
A/A: 42 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π., μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, στη συνεδρίαση της 28ης Μαρτίου 2018, ενέκρινε τη συμπλήρωση της σύνθεσης της Γενικής Εφορείας ως ακολούθως:

Έφορος Πολιτικής Προστασίας : Παναγιώτης Κορδάς 
Υπαρχηγός Δ.Ν.Ν.Κ.Δ.Φ. : Στέφανος Γιαννακάκης 

Στους πιο πάνω Εφόρους της Γενικής Εφορείας εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους και καλή Προσκοπική δουλειά!


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 42_2018.pdf