6ο Παγκύπριο Τζάμπορη 2018

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 02/05/2018
A/A: 41 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διεθνών Σχέσεων

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης 34/4.4.2018 σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό φυλλάδιο του Σώματος Προσκόπων Κύπρου για το «6ο Παγκύπριο Τζάμπορη 2018», που αφορά σε πληροφορίες για το κόστος και την αίτηση συμμετοχής.

Παρακαλούνται όλα τα ενδιαφερόμενα να συμμετάσχουν στο Τζάμπορη Τμήματα (Ομάδες Προσκόπων και Κοινότητες Ανιχνευτών) πριν την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ή την καταβολή του κόστους συμμετοχής να απευθύνονται στην Εφορεία Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε. και στον Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων κ. Κωνσταντίνο Ορφανάκο (([email protected], με θέμα μηνύματος «6ο Παγκύπριο Τζάμπορη 2018») για περαιτέρω οδηγίες και ενημέρωση. 


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 41_2018.pdf
ΑΝ.41_Newsletter 2.pdf