ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 42ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Σ.Ε.Π.

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 23/04/2018
A/A: 512 / 2018

Πρόσκληση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
42ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Σ.Ε.Π.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Οργανισμού Σ.Ε.Π. καλούνται τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ στην 42η Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: Κτήριο Κεντρικής Διοίκησης Σ.Ε.Π. «Αντώνης Μπενάκης», Αίθουσα «Αθανάσιος Λευκαδίτης», Πτολεμαίων 1, Παγκράτι-Αθήνα.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: Παρασκευή 18 Μαΐου 2018, ώρα 17.00.

Αν δεν υπάρξει απαρτία η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, Σάββατο 19 Μαΐου 2018, ώρα 11.00, στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με το άρθρο 6 παραγρ. 4 (α) του Οργανισμού. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει έως και την ημέρα της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Έγκριση Απολογισμού Έργου Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017
2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και Ισολογισμού 2017 μετά των εκθέσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης και των Ορκωτών Ελεγκτών και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη
3. Έγκριση Προϋπολογισμού 2019
4. Στρατηγικό Σχέδιο 2018 – 2027 του Σ.Ε.Π.


Επισυνάψεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 42η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.pdf
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ_5_5_2018_ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΣ.pdf
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2017.pdf
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠ 2017.pdf
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2017.pdf
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019.pdf
ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 2018.pdf
2017 Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής Χρήσης 2017 (1.1.2017 - 31.12.2017).pdf