Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 23/04/2018
A/A: 40 / 2018

Ανακοίνωση

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων από το 2010 έχει αποκτήσει Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) ISO με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2008 από την εταιρεία Πιστοποίησης LL-C (Certification), για τις Υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης στα παρακάτω πεδία εφαρμογής:
Έκδοση εκπαιδευτικού υλικού προσκοπικών δραστηριοτήτων. 
Σχεδιασμός & υλοποίηση εκπαιδευτικών, βιωματικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων Προσκόπων.
Διαχείριση ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης Προσκόπων.
Προμήθεια προσκοπικού υλικού και εξοπλισμού υπαίθρου.

Το Πιστοποιητικό ανανεώνεται κάθε 3 χρόνια κατόπιν σχετικού ελέγχου από την εταιρεία Πιστοποίησης, ενώ κάθε χρόνο υλοποιείται επιθεώρηση διατήρησης του Πιστοποιητικού. 
Σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας Πιστοποίησης, το Σ.Ε.Π. όφειλε να προβεί σε ορισμένες ενέργειες ώστε να αναβαθμίσει την παλαιά έκδοση του προτύπου (ISO 9001:2008) το οποίο θα παρέμενε σε ισχύ έως 14.9.2018, στην νέα έκδοση του προτύπου (ISO 9001:2015). 
Η Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας ISO κ. Δέσποινα Χασιλίδη ενέταξε και προσάρμοσε το Risk Management Analysis που είχε ήδη ψηφισθεί και εγκριθεί από το Δ.Σ. στη συνεδρίαση 19.9.2016, πραγματοποίησε όλες τις ενέργειες και προετοίμασε σωστά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO, για την ολοκλήρωση της μετάβασης και την αναβάθμιση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO για τις Υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π.

Στην πρόσφατη επιθεώρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO του Σ.Ε.Π. που πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου 2018 από την εταιρεία Πιστοποίησης LL-C (Certification), το Πιστοποιητικό του Σ.Ε.Π. αναβαθμίστηκε και χορηγήθηκε το νέο Πιστοποιητικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015.

Το πιστοποιητικό εκδόθηκε με αριθμό Νο.300378 και με περίοδο ισχύος από 10 Απριλίου 2018 έως 6 Μαρτίου 2019.

Η Κεντρική Διοίκηση με την κίνησή της αυτή συνεχίζει την προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχονται στα μέλη και στα κλιμάκια του Σ.Ε.Π., όπως αρμόζει σε έναν Σύγχρονο Οργανισμό.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 40_2018.pdf