ΨΗΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 19/04/2018

Ψήφισμα

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
συνήλθε εκτάκτως μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό του μέλους της Προσκοπικής οικογένειας 


ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΙΟΥΡΑ

κατόχου του Προσκοπικού Παρασήμου του Αργυρού Φοίνικα,

Παλαιού Περιφερειακού Εφόρου Μαγνησίας,

Αρχηγού της Ε.Π.Π. Περιφερειακής Εφορείας Μαγνησίας

και

α π ο φ ά σ ι σ ε 

- Να τηρηθεί μεσίστια η Σημαία του Σ.Ε.Π. την ημέρα της κηδείας του
- Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. στην κηδεία και την ταφή του
- Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος
- Να κατατεθεί χρηματική δωρεά στη μνήμη του


Επισυνάψεις

ΨΗΦΙΣΜΑ Αντώνης Ζιούρας.pdf