Πορίσματα 18ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Συνεδρίου

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 13/04/2018
A/A: 38 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

To 18o Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Μαρτίου 2018 στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά και την παρουσίαση και συζήτηση των πορισμάτων του στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει πλέον στην ιστορία.

Αναφορικά με το θέμα που συζητήθηκε στο Συνέδριο, αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα.

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός, με τη μορφή που υλοποιήθηκε φέτος, αποτελεί κεκτημένο δικαίωμα όλων των Ενήλικων Μελών του Σ.Ε.Π., οι οποίοι στις συναντήσεις και στα συνέδρια των Περιφερειακών Εφορειών απέδειξαν το ενδιαφέρον τους και κατέθεσαν τις προτάσεις και τις ιδέες τους με γνώμονα την εξέλιξη της Προσκοπικής Κίνησης, καθώς και την περαιτέρω ποιοτική και ποσοτική της ανάπτυξη.

Ειδικά για το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης 2018-2027 του Σ.Ε.Π., είναι καθολική η βούληση των Ενηλίκων Μελών μας για :
α. την ύπαρξη δεκαετούς στρατηγικού σχεδίου, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια της διοικήσεως, η ενότητα και η αφοσίωση στους στόχους, καθώς και η προσήλωση στην επίτευξη αποτελέσματος,
β. τη σαφή καταγραφή των προτεραιοτήτων και των στόχων που τις υλοποιούν, την ύπαρξη δεικτών απόδοσης και δέσμευση όλων των Κλιμακίων (Γενική Εφορεία, Περιφερειακή Εφορεία, Προσκοπικό Σύστημα) για την υλοποίησή τους,
γ. τη διαρκή παρακολούθηση της εφαρμογής του, με ευθύνη του Γενικού Εφόρου και του Διοικητικού Συμβουλίου, την τακτική αναθεώρηση και την προσαρμογή των προτεραιοτήτων και των στόχων αν απαιτείται και
δ. τη διατήρηση του Ελληνικού Προσκοπισμού στην πρωτοπορία της νεολαίας και του εθελοντικού κινήματος, καθώς και μίας Κίνησης που θα δίνει την ευκαιρία σε περισσότερους νέους και νέες της πατρίδας μας να ωφελούνται από ένα ελκυστικό, καινοτόμο και ωφέλιμο Προσκοπικό Πρόγραμμα.

Τα πορίσματα του 18ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Συνεδρίου επισυνάπτονται στην παρούσα Ανακοίνωση και σύντομα θα δημοσιευθεί ο απολογισμός εργασίας του με φωτογραφικό υλικό.

Αγαπητοί μου,

Το 18ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο αποτελεί πλέον έναν σταθμό για τον Ελληνικό Προσκοπισμό και παρακαταθήκη για το καλύτερο μέλλον του. Ένα μέλλον που εξαρτάται από ΟΛΟΥΣ μας, αντλώντας δύναμη και αυτοπεποίθηση από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ και το ΟΡΑΜΑ μας, που 108 χρόνια μας καθοδηγούν και μας εμπνέουν.


Επισυνάψεις

Πρόταση Στρατηγικού Σχεδίου_τελικο150318-1.pdf
Πρόταση Ενεργειών_Τελικό150318.pdf
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 38_2018.pdf
ΑΝ.38_2018_ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 18ου Πανελληνίου Προσκοπικού Συνεδρίου.pdf