Σύγκληση 42ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος Σ.Ε.Π.

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 30/03/2018
A/A: 32 / 2018

Ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της 28ης Μαρτίου 2018, αποφάσισε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 71/16.04.2014, άρθρο 6 παράγραφος 1α, τη σύγκληση της 42ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την Παρασκευή 18 Μαϊου 2018, ώρα 17:00, στην αίθουσα «Αθανάσιος Λευκαδίτης» του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. (Πτολεμαίων 1, Αθήνα). Αν δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, Σάββατο, 19 Μαΐου 2018, στις 11:00, στον ίδιο χώρο.

Παρακαλούνται τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης όπως προγραμματίσουν τις δραστηριότητές τους ώστε να είναι παρόντα, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα την προσήλωσή τους στη λειτουργία των θεσμικών οργάνων του Ιδρύματος Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. 


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 32_2018.pdf