Διοικητικά Θέματα

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 29/03/2018
A/A: 6 / 2018

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ./Σ.Ε.Π., στη συνεδρίαση της 16ης Μαρτίου 2018, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, αποφάσισε:

Προσωρινή Λειτουργία Συστήματος
10ου Συστήματος Προσκόπων Πατρών, Περιφερειακής Εφορείας Δυτικής Πελοποννήσου

Αναστολή Λειτουργίας Συστήματος  
5ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Ελούντας, Περιφερειακής Εφορείας Ανατολικής Κρήτης


Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6_2018.pdf