Προκήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τις μετακινήσεις των συμμετεχόντων στην 16η Μεσογειακή Συνάντηση Παλαιών Προσκόπων και Οδηγών

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 16/03/2018
A/A: 342 / 2018

Προκήρυξη

Προκήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
για τις μετακινήσεις των συμμετεχόντων στην 
16η Μεσογειακή Συνάντηση Παλαιών Προσκόπων και Οδηγών   

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για τις μετακινήσεις των συμμετεχόντων στη 16η Μεσογειακή Συνάντηση Παλαιών Προσκόπων και Οδηγών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την προσφορά τους, στην έδρα της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. (Μέγαρο Αντ. Μπενάκης - Πτολεμαίων 1 – 11635 Αθήνα – 2ος όροφος – τηλ: 2107290046, 210-7231218), μέχρι τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 και ώρα 19:00’.

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο

Επισυνάψεις

342_16.3.2018_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 16 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ.pdf