ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ 16η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 16/03/2018
A/A: 341 / 2018

Προκήρυξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
ΣΤΗ 16η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ

Το Ίδρυμα Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση σε ταξιδιωτικό πρακτορείο του προγράμματος μετακίνησης, διαμονής και επισκέψεων των συμμετεχόντων στη 16η Μεσογειακή Συνάντηση Παλαιών Προσκόπων και Οδηγών που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2018 και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του μέχρι την Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 και ώρα 19:00, στην έδρα της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. (μέγαρο Αντ. Μπενάκης, Πτολεμαίων 1 – 11635 ΑΘΗΝΑ, 2ος όροφος, τηλ.: 210 7290046 & 210 7231218).

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο


Επισυνάψεις

341_16.3.2018_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ.pdf