Πανελλήνια Συνάντηση Αρχηγών Προσκοπικών Κέντρων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 12/03/2018
A/A: 27 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Προσκοπικών Κέντρων

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Γενικής Εφορείας ανακοινώνεται η πραγματοποίηση Πανελλήνιας Συνάντησης Αρχηγών Προσκοπικών Κέντρων.

Α. Σκοπός
Η Πανελλήνια Συνάντηση Αρχηγών Προσκοπικών Κέντρων σκοπό έχει τη συζήτηση και εξέταση των θεμάτων που αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία των Προσκοπικών Κέντρων καθώς και τον καθορισμό στόχων και τη χάραξη μελλοντικών ενεργειών για την ανάπτυξη των Προσκοπικών Κέντρων.

Β. Χρόνος
Η Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 21-22 Απριλίου 2018. Οι εργασίες θα αρχίσουν το Σάββατο 21/4 στις 12.00 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 22/4 στις 16.00.

Γ. Τόπος
Η Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Προσκοπικό Κέντρο «Θεόδωρος Λίτσας», στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης.

Δ. Συγκρότηση
Στη Συνάντηση μπορούν να συμμετάσχουν: 
1. Οι Αρχηγοί και Υπαρχηγοί Προσκοπικών Κέντρων με Εντολή Διοίκησης,
2. Τα Μέλη των Ομάδων Εργασίας των Προσκοπικών Κέντρων και  
3. Οι Περιφερειακοί Έφοροι στα όρια ευθύνης των οποίων λειτουργούν Προσκοπικά Κέντρα ή σε περίπτωση κωλύματός τους οι Αναπληρωτές τους. 

Ε. Θέματα
Τη Συνάντηση θα απασχολήσει η ακόλουθη θεματολογία:
o Επικαιροποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Προσκοπικών Κέντρων
o Προοπτικές ανάπτυξης και εξωστρέφεια των Προσκοπικών Κέντρων 
o Οικονομική διαχείριση (προϋπολογισμοί, απολογισμοί, προμήθειες υλικών, ποιοτικός έλεγχος κ.λπ.)

ΣΤ. Αιτήσεις συμμετοχής
Οι Αιτήσεις Συμμετοχής των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στη Συνάντηση θα γίνονται ηλεκτρονικά, με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στη διεύθυνση nefstathiou@sep.org.gr, στο οποίο θα δηλώνεται το ονοματεπώνυμο, τα καθήκοντα και το Προσκοπικά Κέντρο. Για την καλύτερη οργάνωση της Συνάντησης, οι Δηλώσεις Συμμετοχής θα πρέπει να σταλούν το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 11 Απριλίου 2018. 

Για το κόστος συμμετοχής και το αναλυτικό πρόγραμμα της Συνάντησης θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Προσκαλώ όλα τα στελέχη των Προσκοπικών Κέντρων να συμμετάσχουν ενεργά στη Συνάντηση, ώστε να σχεδιάσουμε το μέλλον των Κέντρων μας, με σκοπό την ανάπτυξη τόσο των ιδίων όσο και του Προσκοπικού Προγράμματος γενικότερα.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 27_2018.pdf