Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π. για συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας για μετάφραση κειμένων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 06/03/2018
A/A: 25 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διεθνών Σχέσεων

Στην προσπάθεια που επιτελείται τα τελευταία χρόνια για την αναβάθμιση του Προσκοπικού Προγράμματος σε σύγχρονο και ελκυστικό εργαλείο για το έργο που παράγουν τα Ενήλικα Στελέχη μας, η Εφορεία Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε. διαθέτει πληθώρα εκδόσεων της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης, αλλά και άλλων Εθνικών Προσκοπικών Οργανώσεων, που είναι χρήσιμο να μεταφραστούν στην ελληνική γλώσσα.

Για την επίτευξη του έργου αυτού, χρειάζονται Ενήλικα Στελέχη, εθελοντές με όρεξη για προσφορά, διαθέσιμο χρόνο, ικανότητα και γνώσεις προσκοπικές αλλά κυρίως επαγγελματικές, όπου θα υποστηρίξουν το έργο της Εφορείας Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε. με τη συμμετοχή τους σε Ομάδα Εργασίας, με κύρια ενασχόληση την μετάφραση κειμένων από την αγγλική γλώσσα στην ελληνική και το αντίθετο.

Για τη στελέχωση της Ομάδας Εργασίας, προσκαλούνται όσα Ενήλικα Μέλη του Σ.Ε.Π. (Βαθμοφόροι, Μέλη Προσκοπικών Δικτύων, Μέλη Ε.Κ.Σ. και Μέλη Ε.Π.Π.) επιθυμούν να συνεισφέρουν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους επικοινωνώντας με τον Βοηθό Έφορο Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε. κ. Μιχαήλ Μίχαλο (τηλ.: 6939469511, email: : [email protected]), στον οποίο μπορείτε να απευθύνεστε για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην Ομάδα Εργασίας είναι:
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και δυνατότητα απόδοσης κειμένων της αγγλικής γλώσσας στην ελληνική και το αντίθετο
Επιθυμητή η συμμετοχή φοιτητών και αποφοίτων Αγγλικής Φιλολογίας ή Μεταφραστικών Σχολών
Ουσιαστική δυνατότητα διάθεσης χρόνου, χωρίς να παραμελούν το έργο τους στο Κλιμάκιο που ανήκουν

Η πρόσκληση αυτή περιέχει μια ουσιαστική ανταποδοτικότητα, γιατί κάθε Μέλος του Σ.Ε.Π. που θα συμμετάσχει στην άνω Ομάδα Εργασίας εμπλουτίζει σε πρακτικό επίπεδο τις γνώσεις και τις επαγγελματικές του ικανότητες και παράλληλα μπορεί να την συμπεριλάβει στο βιογραφικό του σημείωμα, καθώς το Σ.Ε.Π. θα εκδίδει σχετική συστατική επιστολή.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25_2018.pdf