Αναπροσαρμογή Οικονομικής Συμμετοχής Εκπαιδευομένων στις Προσκοπικές Εκπαιδεύσεις

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 05/03/2018
A/A: 5 / 2018

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ./Σ.Ε.Π., στη συνεδρίαση της 23/2/2018, λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά στοιχεία από το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης των Εκπαιδεύσεων που επεξεργάζεται η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. σε συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία του Σ.Ε.Π., αποφάσισε την αναπροσαρμογή της Οικονομικής Συμμετοχής των Εκπαιδευομένων και της επιδότησης της Κεντρικής Διοίκησης στις Προσκοπικές Εκπαιδεύσεις. 

Καταβλήθηκε προσπάθεια να παραμείνει το κόστος συμμετοχής των Εκπαιδευομένων σε χαμηλά επίπεδα με προφανή σκοπό να διευκολύνεται η συμμετοχή τους στις Εκπαιδεύσεις και να υλοποιείται αποτελεσματικά ο ρόλος της Προσκοπικής Εκπαίδευσης.  

Συνοπτικά, τα ποσά συμμετοχής των Εκπαιδευομένων και η επιδότηση της Κεντρικής Διοίκησης, ανά Εκπαίδευση, διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Εκπαιδευτικές Ενότητες

Κόστος Εκπαίδευσης

Συμμετοχή Εκπαιδευόμενου

Επιδότηση Κεντρικής Διοίκησης

Ενότητες Α1, Α3

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Ενότητα Α2

€ 10,00

€ 10,00

€ 0,00

Ενότητα Α4

€ 20,00

€ 20,00

€ 0,00

Ενότητες Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6, Β8

0,00

€ 0,00

€ 0,00

Ενότητες Β7, Β9

€ 10,00

€ 10,00

€ 0,00

Ενότητα Β10

€ 5,00

€ 5,00

€ 0,00

Ενότητα Β11

€ 20,00

€ 20,00

€ 0,00

Ενότητες Η2, Η3

0,00

€ 0,00

€ 0,00

Ενότητες Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε5, Ε6, Ε7, Ε8

0,00

€ 0,00

€ 0,00

Ενότητες Ζ1, Ζ2, Ζ3

0,00

€ 0,00

€ 0,00

Ενότητες Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ6

0,00

€ 0,00

€ 0,00

Eνότητα Κ7Λ

€ 50,00

€ 40,00

€ 10,00

Ενότητα Κ7 (Π – ΠΔ)

€ 60,00

€ 50,00

€ 10,00

Ενότητα Κ7 (Α)

€ 70,00

€ 55,00

€ 15,00

Ενότητες Δ1, Δ2, Δ3, Δ4

€ 20,00

€ 15,00

€ 5,00

Ενότητα Δ5

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Ενότητες Χ1, Χ3, Χ4, Χ5

0,00

€ 0,00

€ 0,00

Ενότητα Χ2

€ 20,00

€ 20,00

€ 0,00

Ενότητα Χ6

€ 10,00

€ 10,00

€ 0,00

Λεμβάρχου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους

€ 60,00

€ 50,00

€ 10,00

Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους

€ 80,00

€ 60,00

€ 20,00

Βασικών Αεροπροσκοπικών Γνώσεων

€ 50,00

€ 40,00

€ 10,00

Πανελλήνια Ειδική Εκπαίδευση Βαθμοφόρων Αεροπροσκόπων (Π.Ε.Ε.Β.Α.)

€ 80,00

€ 60,00

€ 20,00

Πανελλήνια Ανεμοπορική Σχολή Αεροπροσκόπων (Π.Α.Σ.ΑΠ)

220,00

€ 220,00

€ 0,00

Αλεξίπτωτου Πλαγιάς (Σ.Α.Π.)

€ 250,00

€ 250,00

€ 0,00

Ειδική Εκπαίδευση Σκαπανικής

€ 70,00

€ 60,00

€ 10,00

Σεμινάριο Δράσεων Ορεινού Περιβάλλοντος

(Σχολή Βουνού)

€ 35,00

€ 35,00

€ 0,00

Εκπαίδευση Μελών Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης (Ε.Κ.Σ.)

€ 5,00

€ 5,00

€0,00


Τα παραπάνω ποσά συμμετοχής ισχύουν για τις Εκπαιδεύσεις που θα πραγματοποιηθούν μετά την έκδοση της παρούσας. Ειδικότερα για τις Εκπαιδεύσεις που έχουν ανακοινωθεί και δεν έχουν ακόμα πραγματοποιηθεί, για τις οποίες με την παρούσα Εγκύκλιο το ποσό συμμετοχής των Εκπαιδευομένων μειώνεται, στους Εκπαιδευόμενους που έχουν ήδη καταβάλει το ποσό της συμμετοχής τους θα επιστραφεί το ποσό της μείωσης, με ευθύνη των Υπευθύνων Ενοτήτων στις οποίες θα συμμετάσχουν.

Σε περιπτώσεις που απαιτείται η συνεχόμενη χρονικά πραγματοποίηση ορισμένων Εκπαιδευτικών Ενοτήτων, το κόστος συμμετοχής των Εκπαιδευομένων και το ποσόν της επιδότησης της Κεντρικής Διοίκησης θα προκύπτει από το σύνολο των ποσών των επί μέρους Εκπαιδεύσεων.

Ιδιαίτερες οδηγίες για τον τρόπο πληρωμής του ποσού συμμετοχής των Εκπαιδευομένων σε κάθε Εκπαίδευση θα δίνονται από την ανακοίνωση που θα αναρτάται στον ιστότοπο www.sep.org.gr.


Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5_2018.pdf