Συναντήσεις Παλαιών Προσκόπων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 05/03/2018
A/A: 23 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Οι Παλαιοί Πρόσκοποι αποτελούν ένα κεφάλαιο για τον Ελληνικό Προσκοπισμό, αρωγοί και συμπαραστάτες των Προσκοπικών Συστημάτων και των Περιφερειακών Εφορειών, προσφέροντας την εμπειρία και τη γνώση που διαθέτουν, τον ελεύθερο χρόνο και τη διάθεσή τους για την υποστήριξη του έργου της Κίνησης.

Τα τελευταία χρόνια προκύπτει μία ιδιαίτερη σημαντική δυναμική και ανάπτυξη των Ε.Π.Π., που μόνο όφελος μπορεί να αποφέρει για τον Προσκοπισμό τόσο σε πανελλήνιο όσο και σε τοπικό επίπεδο. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται στενή και εποικοδομητική συνεργασία των Ε.Π.Π. με τις αντίστοιχες Περιφερειακές Εφορείες.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη, η εύρυθμη λειτουργία και η συνεργασία των Ε.Π.Π. με τις Περιφερειακές Εφορείες, προτείνεται η οργάνωση και διεξαγωγή Συναντήσεων Παλαιών Προσκόπων ανά Περιφερειακή Εφορεία. Ανάλογα με τον αριθμό των Ε.Π.Π. υπάρχει δυνατότητα να συνεργαστούν δύο ή και περισσότερες όμορες Περιφερειακές Εφορείες.

Σκοπός των προτεινομένων Συναντήσεων είναι η γνωριμία των μελών των Ε.Π.Π. μέσα από μία αμιγώς προσκοπική δράση που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα Προσκοπικό Κέντρο ή σε ένα κατάλυμα με προσφορά στο χώρο, βραδινή διασκέδαση με Προσκοπική Πύρα, συζήτηση για μελλοντικές δράσεις και τυχόν θέματα που σε τοπικό επίπεδο απασχολούν τις Ε.Π.Π. και τις Περιφερειακές Εφορείες.
Η διάρκεια των Συναντήσεων μπορεί να είναι μίας ή και δύο ημερών και την ευθύνη συντονισμού θα έχουν οι Έφοροι Παλαιών Προσκόπων Π.Ε., σε συνεργασία με τους Αρχηγούς των Ε.Π.Π.
Οι Συναντήσεις καλόν είναι να έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τις αρχές Μαΐου και να ενημερωθούν η Κ.Ε.Π.Π.Ε. ([email protected]) και ο Μ. Βοηθός Γενικός Έφορος ([email protected]) για τον προγραμματισμό τους. 

Σας προσκαλώ να αξιοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις του Ελληνικού Προσκοπισμού για ένα καλύτερο και δημιουργικότερο αύριο για την Κίνηση που όλοι αγαπάμε. 


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 23_2018.pdf