Διοικητικά Θέματα

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 02/03/2018
A/A: 4 / 2018

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π., στη συνεδρίαση της 24ης Φεβρουαρίου 2018, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, αποφάσισε:

Ίδρυση Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων

•    Ένωση Παλαιών Προσκόπων Περιφερειακής Εφορείας Κυκλάδων
•    Ένωση Παλαιών Προσκόπων 6ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Βόλου, Περιφερειακής Εφορείας Μαγνησίας
•    Ένωση Παλαιών Προσκόπων 2ου Συστήματος Προσκόπων Μοσχάτου, Περιφερειακής Εφορείας Σαρωνικού

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ./Σ.Ε.Π., στις συνεδριάσεις της 14ης & της 22ας Φεβρουαρίου 2018, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, αποφάσισε:

Αναστολή Λειτουργίας Τμήματος

•    Αναστολή Λειτουργίας της δεύτερης Αγέλης του 1ου Συστήματος Προσκόπων Περιστερίου,  Περιφερειακής Εφορείας Δυτικής Αττικής

Αναστολή Λειτουργίας Συστήματος  

•    Αναστολή Λειτουργίας του 7ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Γουβών,  Περιφερειακής Εφορείας Ανατολικής Κρήτης.

Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4_2018.pdf