Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εθελοντών “Time to Be Welcome” ERASMUS plus

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 27/02/2018
A/A: 262 / 2018

Πρόσκληση


Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εθελοντών
“Time to Be Welcome” ERASMUS+

ΤΟ ΕΡΓΟ

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) φιλοξενεί το επιδοτούμενο έργο “Time to be Welcome”, το οποίο υλοποιείται από δέκα (10) φορείς και συγκεκριμένα: Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης (World Organization of the Scout Movement - W.O.S.M.), Σώμα Ελλήνων Προσκόπων - Σ.Ε.Π., Σώμα Προσκόπων Ιρλανδίας (Scouting Ireland), Σώμα Προσκόπων Π.Γ.Δ.Μ. (Scout Association of F.Y.R.O.M), Οργάνωση Νεολαίας  (Youth for Exchange and Understanding – YEU International), Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Διαπολιτισμικής Μάθησης (European Federation for Intercultural Learning - EFIL), Ερυθρός Σταυρός Ηνωμένου Βασιλείου (British Red Cross Society), Σώμα Προσκόπων Ισλανδίας (The Icelandic Scout Association), Σώμα Προσκόπων Γαλλίας (Euclaireuses Eclaireurs Unionistes de France -EEUdF) και Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός SINGA Γαλλίας (SINGA France).

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus + και θα διαρκέσει μέχρι το Νοέμβριο του 2018 με σκοπό την παροχή εθελοντικής εργασίας από άτομα προερχόμενα από διάφορες χώρες και για διάρκεια 2 μηνών, 6 μηνών και 12 μηνών.

Κύριος σκοπός του έργου είναι η ενθάρρυνση των νέων εθελοντών και των οργανώσεων νεολαίας στην Ευρώπη να στηρίξουν την υποδοχή των μεταναστών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, καθώς και τη διαδικασία ένταξης και αλληλεπίδρασής τους με τα μέλη των τοπικών κοινοτήτων. 

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του προγράμματος διαδραματίζουν οι εθελοντές, η δράση των οποίων εστιάζει σε διαδικασίες μη τυπικής εκπαίδευσης και εργασίας των νέων, οργανώνοντας και υλοποιώντας δραστηριότητες εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα σε χώρους και δομές φιλοξενίας και προς όφελος των παιδιών, των εφήβων και των νέων που διαμένουν σε αυτούς, ενθαρρύνοντας παράλληλα την κοινή γνώμη στην Ευρώπη να είναι πιο ανοιχτή απέναντι στους μετανάστες.

Για την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η συμμετοχή:

Έντεκα (11) εθελοντών, για διάστημα δύο (2) μηνών, με έναρξη τον Ιούνιο του 2018 

Οι εθελοντές θα εργαστούν υπό το συντονισμό του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) και θα έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν την υποδοχή των προσφύγων και των νεοαφιχθέντων μεταναστών σε χώρους και δομές φιλοξενίας των τοπικών κοινοτήτων, διευκολύνοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ των προσφύγων και των μελών των τοπικών κοινοτήτων προκειμένου να τεθεί ένα ισχυρό θεμέλιο για τη μελλοντική τους συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι εθελοντές θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες υποστήριξης των προσφύγων σε διαφορετικές τοποθεσίες (χώρους και δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, ασυνόδευτων ανηλίκων, οικογενειών και μονογονεϊκών οικογενειών), οι οποίες βρίσκονται στην Ελλάδα. Οι δραστηριότητες θα βασίζονται στη μη τυπική εκπαίδευση και μπορεί να περιλαμβάνουν την οργάνωση δραστηριοτήτων αναψυχής, πολιτιστικές δραστηριότητες, μαθήματα, καθώς και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης για τους νέους πρόσφυγες και μετανάστες. 

ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι εθελοντές πρέπει να είναι ηλικίας 18-30 και να ταιριάζουν με το ακόλουθο προφίλ:

Κίνητρο
Έντονο ενδιαφέρον συμμετοχής στο έργο
Ενδιαφέρον συνεργασίας με ευάλωτες και μη προνομιούχες ομάδες παιδιών και νέων 
Ενδιαφέρον συνεργασίας με νέους πρόσφυγες και μετανάστες
Αντίληψη και κατανόηση των θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι πρόσφυγες και μετανάστες στην Ευρώπη
Ισχυρό ενδιαφέρον/εμπειρία στην πρωτοβουλία ανταπόκρισης στο προσφυγικό θέμα καθώς και στις πολιτικές ενσωμάτωσης και ένταξης στη σφαίρα δράσης των φορέων 

Δέσμευση και προσδοκίες
Δέσμευση για τις ανθρωπιστικές αρχές
Δέσμευση για τον εθελοντισμό
Προετοιμασία διαβίωσης με ένα μέτριο επίδομα και σε μέτρια καταλύματα
Ρεαλιστικές προσδοκίες σχετικά με τα οφέλη και τις προκλήσεις του εθελοντισμού

Επικοινωνία
Ισχυρές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και ιδιαίτερα σε ότι έχει σχέση με την εργασία με παιδιά και νέους
Αυτοπεποίθηση στην επικοινωνία με άτομα και ομάδες

Γλώσσες
Πολύ καλό επίπεδο της Αγγλικής γλώσσας
Επιπλέον γνώση Αραβικής ή/και Φαρσί θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Επιθυμητές Βασικές και Κοινωνικές Δεξιότητες
Δημιουργικότητα και προθυμία ανάληψης πρωτοβουλιών
Καλές διαπροσωπικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες
Ευρύτητα σκέψης και ικανότητα εργασίας με ωριμότητα και ευαισθησία, ιδιαίτερα με τις ευάλωτες ομάδες
Ισχυρή επαγγελματική δεοντολογία, αξιοπιστία και υποστήριξη των άλλων εθελοντών
Ευελιξία και ικανότητα αντιμετώπισης των προκλήσεων με εποικοδομητικό τρόπο
Ικανότητα να λαμβάνονται υπόψη οι συναισθηματικές προκλήσεις και να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα μέσα/εργαλεία σχετικά με αυτά τα ζητήματα
Ικανότητα κατανόησης των προκλήσεων της εργασίας με νέους σε χώρους και δομές φιλοξενίας
Ικανότητα εργασίας σε ένα πολύγλωσσο, διαθρησκευτικό και πολυπολιτισμικό περιβάλλον

ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Η πρόσκληση αυτή αποτελεί χρηματοδοτούμενη ευκαιρία. Το κόστος της διαμονής (συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών κοινής ωφελείας) και τα έξοδα ταξιδιού (ένα εισιτήριο μετ’ επιστροφής) θα καλυφθούν, ενώ οι εθελοντές θα λαμβάνουν επίδομα για την κάλυψη του κόστους διατροφής και άλλων μικροεξόδων. Θα παρέχεται διαμονή σε κοινόχρηστα διαμερίσματα, καθώς και ασφάλιση υγείας. Οι ώρες εθελοντικής εργασίας δεν θα υπερβαίνουν τις 30 εβδομαδιαίως και το πρόγραμμα θα είναι ευέλικτο. Οι εθελοντές θα έχουν δύο επιπλέον ημέρες άδειας ανά μήνα συμμετοχής στο πρόγραμμα. Είναι μία ευκαιρία εθελοντικής απασχόλησης, χωρίς οποιαδήποτε αμοιβή ή αντάλλαγμα, η οποία σε καμία περίπτωση δεν δύναται να θεωρηθεί πρόσκληση για σύναψη συμβάσεως εργασίας οποιασδήποτε μορφής.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα (μέχρι 2 σελίδες) και μία επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (μέχρι 1 σελίδα), στην ηλεκτρονική διεύθυνση svasileiadi@sep.org.gr υπόψη κας Βασιλειάδη Σωτηρίας, μέχρι τις 20 Απριλίου 2018, 23:59 (GMT+2). 

Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων θα γίνει κατόπιν συνεντεύξεως, χωρίς να δεσμεύεται το Σ.Ε.Π. ότι θα προβεί υποχρεωτικά στην κάλυψη των συγκεκριμένων θέσεων.


Επισυνάψεις

262_27.2.2018_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ_ ERASMUS plus.pdf