ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ «Καθηγητής/τρια Ελληνικής γλώσσας» για εθελοντές του επιδοτούμενου προγράμματος Erasmus+KA3 με τίτλο “Time to be Welcome”

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 06/02/2018
A/A: 112 / 2018

Πρόσκληση


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ 
  «Καθηγητής/τρια Ελληνικής γλώσσας» 

για εθελοντές του επιδοτούμενου προγράμματος Erasmus+KA3 
με τίτλο “Time to be  Welcome”

Το Ίδρυμα ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ, στο πλαίσιο υλοποίησης του επιδοτούμενου προγράμματος Erasmus+KA3 με τίτλο “Time to be Welcome”, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου για συνεργάτη εκπαιδευτικό ελληνικής γλώσσας, με έδρα την Αθήνα, με σκοπό την εκμάθηση σε νέους εθελοντές από το εξωτερικό βασικών στοιχείων επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα. 

Στο πρόγραμμα ERASMUS+ συμμετέχει το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Προσκοπικής Περιοχής (Bureau Européen du Scoutisme), το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), ο Εθνικός Προσκοπικός Οργανισμός της Ιρλανδίας (Scouting Ireland), ο Εθνικός Προσκοπικός Οργανισμός της ΠΓΔΜ, ο Προσκοπικός Οργανισμός Eclaireuses Eclaireurs Unionistes de France (EEUdF) και οι Οργανισμοί: Youth for Exchange and Understanding, European Federation for Intercultural Learning, British Red Cross Society Royal Charter, Skatamot και SINGA France.


Σκοπός του Προγράμματος 

Η ενθάρρυνση των νέων εθελοντών και των οργανώσεων νεολαίας στην Ευρώπη να στηρίξουν την υποδοχή των νεαρών προσφύγων και μεταναστών και να συμμετέχουν στη διαδικασία ένταξης τους στην Ευρωπαϊκή κοινωνία, μέσα από την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων μη τυπικής εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα στόχο αποτελεί η ενθάρρυνση της κοινής γνώμης στην Ευρώπη στο να είναι ανεκτική και πιο ανοικτή προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. 
Η ενδυνάμωση των εθελοντών στο να αναλάβουν ενεργό δράση συμβάλλοντας στην υποδοχή και το καλωσόρισμα νέων και παιδιών - προσφύγων και νεοαφιχθέντων μεταναστών και η προετοιμασία τους για την ομαλή ένταξη τους στην Ευρωπαϊκή κοινωνία.
Η διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των προσφύγων και των μελών των τοπικών κοινοτήτων, προκειμένου να τεθεί ένα ισχυρό θεμέλιο για τη μελλοντική τους συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση.
Η ανάπτυξη των ικανοτήτων των οργανώσεων νέων προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ένταξη προσφύγων και μεταναστών στις δραστηριότητές τους με την ιδιότητα του μέλους.


Ειδικότερα, το Πρόγραμμα εστιάζει σε 5 προκλήσεις: 
1. Πρόσβαση των παιδιών και των νέων στην εκπαίδευση – ειδικά εκείνων που διαμένουν σε προσφυγικούς καταυλισμούς (και άλλες δομές φιλοξενίας), οι οποίοι και έχουν ιδιαίτερα περιορισμένες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση (τυπική και μη τυπική). 
2. Πρόσβαση σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, καθότι μέσα στους προσφυγικούς καταυλισμούς, οι ευκαιρίες για τέτοιες δραστηριότητες (εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, διαπολιτισμικές κ.ά.) είναι ελάχιστες.
3. Υποστήριξη της ψυχολογικής και σωματικής υγείας των προσφύγων που διαμένουν σε καταυλισμούς, οι οποίοι και αντιμετωπίζουν μια σειρά από καθημερινές δυσκολίες. 
4. Ο λόγος μίσους, τα στερεότυπα και οι ριζοσπαστικές απόψεις, προβάλλονται και μεγεθύνονται από τα ΜΜΕ, κυκλοφορούν με μεγάλη ταχύτητα στα μέσα κοινωνικής και έχουν ισχυρή και αισθητά αρνητική επιρροή στην Ευρωπαϊκή κοινωνία, εμπνέοντας την εχθρική στάση πολιτών και φορέων. Αυτοί οι φόβοι βρίσκουν τελικά έκφραση μέσα από την αύξηση των ακραίων ιδεολογικών θέσεων, του απομονωτισμού και της έξαρσης εθνικιστικών συμπεριφορών.
5. Η διαδικασία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για τους πρόσφυγες, δηλαδή η διαδικασία ένταξης τους με τη χορήγηση άσυλου, αποτελεί επίσης μια πρόκληση: Οι νέοι μετανάστες θα πρέπει να προσαρμοστούν σε μια νέα κουλτούρα, σε μια νέα γλώσσα και σε ένα νέο ως προς τους ίδιους εκπαιδευτικό σύστημα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή τους ένταξη.

Περιγραφή Θέσης Εργασίας 

 

Τίτλος Θέσης Εργασίας

Καθηγητής/τρια Ελληνικής γλώσσας

Διεύθυνση Εργασίας

Αθήνα

Εργοδότης

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

Σύντομη Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Καθηγητής/τρια Ελληνικής γλώσσας

Σχέση Εργασίας

Σύμβαση έργου διάρκειας 4 μηνών, με δίωρη εβδομαδιαία απογευματινή απασχόληση

Αμοιβή - Παραστατικά

·        Η αμοιβή θα συζητηθεί κατά τις συνεντεύξεις με τους υποψηφίους και θα αποτελέσει ένα εκ των κριτηρίων επιλογής

·        Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται όλα τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε Δ.Π.Υ. ή τιμολόγιο του ανάδοχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών

Συνεργασία

·         Υπεύθυνους υλοποίησης του έργου «Time to be Welcome”, Project Manager & Volunteers Manager

·         Διευθυντή Προσκοπικού Προγράμματος και εθελοντές που συμμετέχουν στις δράσεις, στα πλαίσια του προγράμματος

Κύρια Καθήκοντα

·        H προετοιμασία και η υλοποίηση μαθημάτων Ελληνικής γλώσσας προς του εθελοντές του έργου “Time to be Welcome”.

·       Εκμάθηση βασικής επικοινωνίας, διαχείρισης συμβάντων/περιστατικών με βασική ορολογία για το προσφυγικό.

Απαιτούμενα Προσόντα

·        Απόφοιτοι Φιλολογικών ή Παιδαγωγικών Τμημάτων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

·        Άπταιστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας

(η γνώση άλλων Ευρωπαϊκών γλωσσών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)

·        Γνώση βιωματικής εκπαίδευσης

·        Η δυνατότητα συνεργασίας και επικοινωνίας με διεθνείς ομάδες. Προηγούμενη εκπαιδευτική δραστηριότητα σε παρόμοια αντικείμενα θα εκληφθεί ως επιπλέον προσόν

Τι προσφέρουμε:

·  Εργασία σε έναν περιβάλλον που δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων και έκφρασης της προσωπικής δημιουργίας

·        Ευκαιρία εργασίας σε ένα διεθνές περιβάλλον

·  Ευκαιρία υποστήριξης του ανθρωπιστικού έργου που απευθύνεται στο προσφυγικό

·   Φιλικό περιβάλλον εργασίας με νέους ανθρώπους και εθελοντές

 

Η αίτηση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018 στη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου Σ.Ε.Π. (Πτολεμαίων 1 – 2ος όροφος, 116 35 ΑΘΗΝΑ) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνσηsvasileiadi@sep.org.gr, υπόψιν κας Σωτηρίας Βασιλειάδη. 
Η επιλογή θα γίνει βάσει προσόντων και μετά από προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων, χωρίς να δεσμεύεται το Σ.Ε.Π. ότι θα προβεί υποχρεωτικά σε σύναψη συμβάσεως ενός εκ των υποψηφίων.

Το άτομο που θα επιλεγεί, θα πρέπει να είναι διαθέσιμο την 1η Μαρτίου 2018 και θα υπογράψει σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου. 


Επισυνάψεις

112_6.2.2018_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ERASMUSplus GREEK TEACHER.PDF