Διοικητικές Μεταβολές

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 01/02/2018
A/A: 17 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης


Σας ανακοινώνουμε ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διοίκησης του Σ.Ε.Π., επέρχεται οι πιο κάτω Διοικητικές Μεταβολές:

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:

Νανούλης

Κωνσταντίνος

23677

Έφορος Οικονομικών & Περιουσίας

Περιφερειακής Εφορείας Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας

Χειρδάρη

Αντιγόνη

12213

Έφορος Οικονομικών & Περιουσίας

Περιφερειακής Εφορείας Κέρκυρας


Στους πιο πάνω Βαθμοφόρους, εύχομαι Καλή Επιτυχία στην επίτευξη των στόχων τους.

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17_2018.pdf