Ετήσιο τακτικό Συμβούλιο των Περιφερειακών Εφόρων και Συμβούλιο των Βοηθών Γενικών Εφόρων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 29/11/2016

Νέο
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Το τριήμερο 25-26-27 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο κτήριο της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. «Αντώνης Μπενάκης» το ετήσιο τακτικό Συμβούλιο των Περιφερειακών Εφόρων, καθώς και Συμβούλιο των Βοηθών Γενικών Εφόρων.

Το Συμβούλιο Περιφερειακών Εφόρων πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενδυνάμωσης της Προσκοπικής Κίνησης, μέσω του συντονισμού ενεργειών και δραστηριοτήτων που υλοποιούν οι Περιφερειακές Εφορείες και εφέτος πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις.

Στην πρώτη φάση (στις 25 & 26/11) ο Γενικός Έφορος (παρόντων του Αναπληρωτή Γενικού Εφόρου, του Μ. Βοηθού Γενικού Εφόρου, του Εφόρου Διοικήσεως Γ.Ε. και του εκάστοτε αρμοδίου Βοηθού Γενικού Εφόρου) συναντήθηκε με κάθε Περιφερειακό Έφορο ξεχωριστά. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά κάθε Περιφεριακής Εφορείας (απογραφή, κατασκηνώσεις, κριτήρια αξιολόγησης προσκοπικού έργου) και άλλα θέματα ενδιαφέροντος κάθε Περιφερειακής Εφορείας.

Στη δεύτερη φάση (Κυριακή 27/11) πραγματοποιήθηκε ολομέλεια των Περιφερειακών Εφόρων, υπό την προεδρία του Γενικού Εφόρου, κατά την οποία παρουσιάστηκε και συζητήθηκε ο νέος Κανονισμός Διοίκησης, που θα προταθεί για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ./Σ.Ε.Π.) καθώς και οι ενέργειες και δράσεις που είναι προγραμματισμένες να υλοποιηθούν μέχρι τον Μάιο 2017, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δράσης Γενικής Εφορείας 2015-2017 και το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης Σ.Ε.Π. 2013-2017.

Παράλληλα το Σάββατο 26/11 πραγματοποίηθηκαν δύο συναντήσεις :

  • Συνάντηση των Εφόρων Εκπαίδευσης Π.Ε., κατά την οποία παρουσιάστηκε η πρόοδος της Ευέλικτης Εκπαίδευσης και συζητήθηκαν θέματα που θα βελτιώσουν την εφαρμογή της.
  • Συνάντηση των Εφόρων Οικονομικών & Περιουσίας Π.Ε., κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στο έργο τους, στην εφαρμογή του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης & Ελέγχου, καθώς και ζητήματα και πρακτικές για την εφαρμογή του συστήματος Ενιαίας Οικονομικής Διαχείρισης “e-finance”.