Συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς με εκπροσώπους των οργανώσεων ΕΣΟΝΕ, Σ.Ε.Π, Σ.Ε.Ο., Χ.Ε.Ν. και Χ.Α.Ν.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 09/12/2016

Νέο


Την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016 ο Γενικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς κ. Παυσανίας Παπαγεωργίου συναντήθηκε με εκπροσώπους των οργανώσεων ΕΣΟΝΕ, Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Χ.Ε.Ν. και Χ.Α.Ν. Η συνάντηση αυτή αποτελεί την πρώτη από τις συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ του Γενικού Γραμματέα και εκπροσώπων οργανώσεων νεολαίας, κομματικών νεολαιών και εκπροσώπων οργανώσεων νέων από το χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών στα πλαίσια της έναρξης της διαδικασίας εθνικού διαλόγου και δράσεων για θέματα νεολαίας.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την ακόλουθη κοινή ανακοίνωση των δύο πλευρών σχετικά με θέματα που συζητήθηκαν:

«Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και οι εκπρόσωποι των οργανώσεων ΕΣΟΝΕ, Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, Χ.Ε.Ν. και Χ.Α.Ν. συμφωνήσαμε στην ανάγκη σχεδιασμού ενός θεσμικού πλαισίου που αφορά τον εθελοντισμό και τις οργανώσεις νεολαίας, τη δημιουργία μητρώου οργανώσεων, τον ορισμό προτεραιοτήτων για τη χάραξη εθνικής στρατηγικής, την αντιμετώπιση ζητημάτων εκπροσώπησης της νεολαίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και το συντονισμό των επιμέρους ενεργειών για το προσφυγικό. Αποφασίστηκε η ανάγκη για τον καθορισμό περιοδικότητας στις μεταξύ μας συναντήσεις και ορίστηκε η πρώτη συνάντηση για το 2017».