Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ»

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 15/01/2018
A/A: 22 / 2018

Προκήρυξη

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για τηνεκτέλεση του έργου:

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ»

 

Το Σώμα ΕλλήνωνΠροσκόπων προτίθεται να αναθέσει μετά από συλλογή κλειστών προσφορών τηδιεργασία έρευνας αγοράς για τη νεολαία στην Ελλάδα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018 και οιπροσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Μέγαρο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων,Πτολεμαίων 1, Παγκράτι, 2ος όροφος, μέχρι τις 12:00. Το άνοιγμα τωνπροσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα στις 13:00.


Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδωνΕυρώ (€ 15.000,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Tο έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Ιδρύματος Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ 


Επισυνάψεις

22_15.1.2018_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ.pdf