Τραπεζικοί λογαριασμοί Κλιμακίων Σ.Ε.Π.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 11/01/2018
A/A: 5 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης 62/14.6.2013 και λαμβάνοντας υπόψη τις φορολογικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια, όλα τα Κλιμάκια του Σ.Ε.Π. πρέπει να διατηρούν τραπεζικό λογαριασμό με την επωνυμία «Σ.Ε.Π.-ΕΚΣ …ου Συστήματος ......Προσκόπων ..........» / «Σ.Ε.Π.-ΕΚΣ Π.Ε. ………..» / Σ.Ε.Π.-ΕΠΠ ………….» και όχι στο όνομα του Προέδρου ή του Ταμία της Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης, όπως γινόταν στο παρελθόν.

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων συνεργάζεται με την Τράπεζα ALPHA BANK και οι τραπεζικοί λογαριασμοί των Κλιμακίων ανοίγονται σ’ αυτήν, ώστε μελλοντικά να μπορέσει το Σ.Ε.Π. να αποκομίσει οφέλη για τα Κλιμάκιά του, με την πιθανή δημιουργία τραπεζικών προϊόντων.

Η διαδικασία που θα ακολουθείται από το Κλιμάκιο για το άνοιγμα του λογαριασμού ή την αλλαγή της διαχείρισης του ήδη υπάρχοντος λογαριασμού, την έκδοση χρεωστικών καρτών στους διαχειριστές του λογαριασμού καθώς και την έκδοση κωδικών web banking στους διαχειριστές του λογαριασμού, έχει ως εξής:
1. Ο/Η Αρχηγός Συστήματος / Περιφερειακός Έφορος (εφόσον αφορά στις Π.Ε. ή σε Π.Κ.) / Πρόεδρος Ε.Π.Π. στέλνει επιστολή-αίτημα προς τον Γενικό Έφορο (ηλεκτρονικά: [email protected] ή ταχυδρομικά: Πτολεμαίων 1, 11635 Αθήνα υπόψη κας Δέσποινας Χασιλίδη ή με fax: 210 7236561) και ζητά να εγκριθεί το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και η έκδοση χρεωστικών καρτών (ή η αλλαγή διαχείρισης, ή η έκδοση κωδικών web banking κ.λπ.) με διαχειριστές του λογαριασμού τον Πρόεδρο και τον Ταμία της Ε.Κ.Σ. ή τον Αρχηγό και τον Υπαρχηγό Οικονομικών της Ε.Π.Π., με αναφορά των στοιχείων Προέδρου και Ταμία Ε.Κ.Σ. / Αρχηγού και Υπαρχηγού Οικονομικών Ε.Π.Π. που θα είναι οι διαχειριστές του λογαριασμού και επισυνάπτει τις αστυνομικές ταυτότητές τους καθώς και το πρακτικό συγκρότησης της Ε.Κ.Σ. / πρακτικό ανάδειξης της Ομάδας Συντονισμού της Ε.Π.Π. 
Στην επιστολή αναφέρεται επίσης το κατάστημα που εξυπηρετεί να ανοιχτεί ο λογαριασμός και σημειώνει ταχυδρομική διεύθυνση για την αποστολή των δικαιολογητικών εγγράφων και το τηλέφωνό του για άμεση επικοινωνία.
Προσοχή, το ίδιο ισχύει και για αλλαγή ή ανανέωση διαχειριστών λογαριασμού, απλά σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται και το IBAN του ήδη υπάρχοντος λογαριασμού.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ή των αναφερόμενων ενεργειών παραπάνω, είναι: 
  • Να είναι απογεγραμμένα όλα τα μέλη της Ε.Κ.Σ. / Ε.Π.Π. για το τρέχον έτος 
  • Τα στοιχεία τους να είναι σωστά περασμένα στο e-sep όπως ακριβώς αναγράφονται στις αστυνομικές ταυτότητες (π.χ. όχι Μάκης αν η ταυτότητα λέει Ασημάκης, όχι και το όνομα του συζύγου αν αυτό δεν αναγράφεται στην ταυτότητα κ.λπ.)
  • Να μην πλησιάζει ο καιρός να λήξει η εντολή της Ε.Κ.Σ. (γιατί μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και από την τράπεζα, μπορεί να χρειάζεται εκ νέου αλλαγή διαχειριστών)
  • Να έχουν ζητήσει και παραλάβει κωδικούς e-finance
2. Η Εκτελεστική Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου Σ.Ε.Π., αφού γίνει ο σχετικός έλεγχος, εγκρίνει το αίτημα.
3. Η Γραμματεία του Δ.Σ. ετοιμάζει όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για το άνοιγμα του λογαριασμού και τα αποστέλλει στη διεύθυνση που θα υποδεικνύεται στην επιστολή του αιτήματος.
4. Ο Πρόεδρος και ο Ταμίας της Ε.Κ.Σ. / Αρχηγός και Υπαρχηγός Οικονομικών της Ε.Π.Π. παραδίδουν τα έγγραφα για το άνοιγμα του λογαριασμού στο πλησιέστερο υποκατάστημα της Τράπεζας ALPHA BANK της έδρας του Κλιμακίου, μαζί με τα προσωπικά στοιχεία που θα τους ζητηθούν (τελευταίο Εκκαθαριστικό Εφορίας, Ταυτότητα, Λογαριασμό Τηλεφώνου, Βεβαίωση εργοδότη ή τελευταία εκκαθάριση μισθοδοσίας τους) και μαζί με το υπογεγραμμένο και σφραγισμένο πίνακα που θα έχουν προμηθευτεί από την Περιφερειακή Εφορεία που ανήκουν με εμφανή τα στοιχεία του διορισμού τους.
5. Η Τράπεζα ελέγχει τα σχετικά έγγραφα και στη συνέχεια εγκρίνει το άνοιγμα του λογαριασμού.
6. Ο Αρχηγός Συστήματος / Περιφερειακός Έφορος / Αρχηγός Ε.Π.Π. ενημερώνει (ηλεκτρονικά:e-finance@sep.org.gr ή με fax: 210 7236561) την Οικονομική Υπηρεσία της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή βοήθεια για τη διευθέτηση της διαδικασίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Δέσποινα Χασιλίδη (ηλεκτρονικά: [email protected] ή τηλεφωνικά: 210 7290097 και 6936 117148).

Παρακαλώ τους Περιφερειακούς Εφόρους να φροντίσουν για την υλοποίηση της παρούσας Ανακοίνωσης.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5_2018.pdf