Διοικητικές Μεταβολές

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 10/01/2018
A/A: 3 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διοίκησης του Σ.Ε.Π. επέρχονται οι πιο κάτω Διοικητικές Μεταβολές:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ:

Παπαδάτος

Διονύσιος

98037114

Αρχηγός

1ου  Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Ζακύνθου

Παπαθανασόπουλος

Δημήτριος

23396

Αρχηγός

1ου  Συστήματος Προσκόπων Τρίπολης


Στους πιο πάνω Βαθμοφόρους εύχομαι καλή επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων τους και επίτευξη των στόχων τους.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3_2018.pdf