Ομαδικές Επιβραβεύσεις Κοινοτήτων Ανιχνευτών

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 10/01/2018
A/A: 2 / 2018

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών

Σε εφαρμογή του Κανονισμού Προσκοπικών Κλάδων (Μέρος 3ο - Κλάδος Ανιχνευτών - Άρθρο 6.8), σας γνωρίζουμε την έναρξη της διαδικασίας αποστολής των αιτήσεων σχετικά με τις Ομαδικές Επιβραβεύσεις των Κοινοτήτων Ανιχνευτών για την προσκοπική χρονιά 2016-2017.
Στόχος του Προγράμματος Προόδου είναι η συμβολή του Ανιχνευτή στην επιτυχία των ομαδικών δράσεων της Κοινότητας Ανιχνευτών. Ο σκοπός των Ομαδικών Επιβραβεύσεων είναι η αναγνώριση από την Γενική Εφορεία της σωστής λειτουργίας και δράσης της Κοινότητας Ανιχνευτών, η οποία εφαρμόζει όλα τα στοιχεία της μεθοδολογίας του Κλάδου Ανιχνευτών. 

Ομαδικές Επιβραβεύσεις απονέμονται στις Κοινότητες Ανιχνευτών, οι οποίες πραγματοποίησαν επιτυχώς τις παρακάτω δράσεις, στο πλαίσιο του ετήσιου Προγράμματος Δράσεών τους:
Μεγάλη Δράση Υπαίθρου
Παρουσίαση Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου
Τριήμερη Χειμερινή Εκδρομή
Δράση Προσφοράς

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και πιστοποίηση των ποιοτικών κριτηρίων των Ομαδικών Επιβραβεύσεων για κάθε Κοινότητα Ανιχνευτών είναι ο Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών / Εφαρμογής Προσκοπικού Προγράμματος της αντίστοιχης Περιφερειακής Εφορείας. Αφού ολοκληρωθούν οι συγκεκριμένες Ομαδικές Ενασχολήσεις εντός της προσκοπικής χρονιάς από μια Κοινότητα Ανιχνευτών, επιβραβεύεται το Τμήμα με το διακριτικό των «Ομαδικών Επιβραβεύσεων», κατόπιν εισήγησης του Εφόρου Κλάδου Ανιχνευτών / Εφόρου Εφαρμογής Προσκοπικού Προγράμματος της Περιφερειακής Εφορείας, στον Έφορο Κλάδου Ανιχνευτών της Γενικής Εφορείας. 

Οι Αρχηγοί Κοινοτήτων, οι οποίοι επιθυμούν την αναγνώριση της σωστής λειτουργίας και δράσης των Τμημάτων τους, πρέπει να στείλουν μέχρι τη Δευτέρα 19/2/2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κλάδου Ανιχνευτών explorers@sep.org.gr, τα εξής: 
Συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση,
Μια φωτογραφία για κάθε μια από τις πιο πάνω προϋποθέσεις (4 συνολικά),
Τέσσερις φωτογραφίες από τη Μεγάλη Δράση Υπαίθρου, που να δείχνουν Πρωτογενή Έρευνα, Προσφορά, Περιπέτεια μέσω της Ανίχνευσης Φύσης και Ψυχαγωγία στον τόπο που πραγματοποιήθηκε αυτή και
Την πρόσκληση της Παρουσίασης της Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου.

Η Γενική Εφορεία θα ανακοινώσει, όπως κάθε χρόνο τις Κοινότητες Ανιχνευτών που πληρούν τα κριτήρια και οι Ανιχνευτές τους φέρουν στη στολή το αντίστοιχο διακριτικό σήμα.
Η βράβευση των Κοινοτήτων Ανιχνευτών, που θα πληρούν τα κριτήρια της διάκρισης των Ομαδικών Επιβραβεύσεων για τη χρονιά 2016-2017, θα γίνει στο πλαίσιο της 34ης Πανελλήνιας Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενημέρωσης (Π.Α.Π.Ε.).


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2_2018.pdf
ΑΝ.2_Εντυπο Ομαδικων Επιβραβευσεων 2016 - 2017.pdf