Διοικητικά Θέματα

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 29/12/2017
A/A: 19 / 2017

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ/Σ.Ε.Π., στις συνεδριάσεις της 8ης και της 20ης Δεκεμβρίου 2017, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, αποφάσισε:

Επαναλειτουργία Συστημάτων:

• 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Ραφήνας, Περιφερειακής Εφορείας Ανατολικής Αττικής,
• 2ου Συστήματος Προσκόπων Αγίου Δημητρίου, Περιφερειακής Εφορείας Νοτίου Αττικής και
• 11ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Χερσονήσου, Περιφερειακής Εφορείας Ανατολικής Κρήτης.

Ίδρυση Δεύτερης Αγέλης Λυκοπούλων: 

• 40ου  Σύστηματος Προσκόπων Λυκαβηττού, Περιφερειακής Εφορείας Αθηνών.  

Αναστολή Λειτουργίας Συστήματος:

• 12ου Συστήματος Προσκόπων Τούμπας, Περιφερειακής Εφορείας Θεσσαλονίκης. 

Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19_2017.pdf