Απονομή Πτυχίων Διακριτικού Δάσους έτους 2017

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 29/12/2017
A/A: 130 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνεται ότι οι Βαθμοφόροι που αναγράφονται παρακάτω ολοκλήρωσαν μ’ επιτυχία τα τρία στάδια Εκπαίδευσης Διακριτικού Δάσους και τους απονεμήθηκε το Πτυχίο Διακριτικού Δάσους στην 69η Συνάντηση Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους, που πραγματοποιήθηκε στις 23 - 24 Σεπτεμβρίου 2017, στην Καλαμάτα :

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ  

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 130_2017.pdf