Απονομή Βεβαιωτικών του Σταδίου Μελέτης και Εφαρμογής Προσκοπικού Προγράμματος της Εκπαίδευσης Διακριτικού Δάσους

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 29/12/2017
A/A: 129 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνεται ότι οι Βαθμοφόροι που αναγράφονται παρακάτω ολοκλήρωσαν μ’ επιτυχία το Στάδιο Μελέτης και Εφαρμογής του Προσκοπικού Προγράμματος της Εκπαίδευσης Διακριτικού Δάσους  και τους απονεμήθηκε το αντίστοιχο βεβαιωτικό : 

ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ 
 


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗΣΗ 129_2017.pdf