Απονομή Βεβαιωτικών Παρακολούθησης Εκπαιδεύσεων Βαθμοφόρων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 21/12/2017
A/A: 128 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας γνωρίζουμε ότι τα Ενήλικα Στελέχη & Μέλη που αναγράφονται παρακάτω παρακολούθησαν μ' επιτυχία τις Εκπαιδεύσεις που ακολουθούν και τους απονέμεται το αντίστοιχο Βεβαιωτικό.

35η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
2/4/2017
ΤΟΠΟΣ: Π.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΑΡΧΗΓΟΣ: Σ. ΠΟΛΥΖΩΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 21/12/2017

66η ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
25 – 29/10/2017
ΤΟΠΟΣ: Π.Κ. ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ: Ζ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 21/12/2017

37η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
3/12/2017
ΤΟΠΟΣ: ΕΣΤΙΑ 2ου Σ.Ν/Π. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΡΧΗΓΟΣ: Ξ. ΣΠΙΤΑΔΑΚΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 19/12/2017

Συγχαίρω κάθε έναν από τα παραπάνω αναφερόμενα Ενήλικα Στελέχη & Μέλη και εύχομαι σ' όλους συνέχιση της προσπάθειας με τον ίδιο ενθουσιασμό και ζήλο για την προσωπική ανάπτυξή τους και την καλή εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 128_2017.pdf