Διοικητικά Θέματα

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 21/12/2017
A/A: 18 / 2017

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π., στη συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου 2017, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, αποφάσισε:

Ίδρυση Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων

Ένωση Παλαιών Προσκόπων Αγίας Τριάδας Βύρωνα, Περιφερειακής Εφορείας Νοτίου Αττικής,
Ένωση Παλαιών Προσκόπων Αγίας Παρασκευής, Περιφερειακής Εφορείας Ανατολικής Αττικής.

Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18_2017.pdf