Νέο Τακτικό Μέλος της Γενικής Συνέλευσης Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τον Οργανισμό Σ.Ε.Π. (ΠΔ 71/2014, ΦΕΚ Α’ 115/12.05.2014)

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 14/12/2017
A/A: 124 / 2017

Ανακοίνωση

Σας γνωρίζουμε ότι σε εφαρμογή του Οργανισμού του Σ.Ε.Π. (άρθρο 8 παρ. 1Αγ), το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. κατά τη συνεδρίασή του της 10.12.2017 ενέγραψε στα Τακτικά Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» την κυρία Δέσποινα Παπαθεοδούλου, η οποία έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικό ή αναπληρωματικό, για τουλάχιστον επτά (7) έτη.

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 124_2017.pdf