Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εθελοντών για συμμετοχή στην Ομάδα Καθοδήγησης (Mentoring Team) στο πρόγραμμα “Time to Be Welcome” ERASMUS+

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 08/12/2017
A/A: 122 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) φιλοξενεί το επιδοτούμενο έργο “Time to be Welcome”, το οποίο υλοποιείται από δέκα (10) φορείς και συγκεκριμένα: Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης (World Organization of the Scout Movement - W.O.S.M.), Σώμα Ελλήνων Προσκόπων - Σ.Ε.Π., Σώμα Προσκόπων Ιρλανδίας (Scouting Ireland), Σώμα Προσκόπων Π.Γ.Δ.Μ. (Scout Association of F.Y.R.O.M), Οργάνωση Νεολαίας (Youth for Exchange and Understanding – YEU International), Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Διαπολιτισμικής Μάθησης (European Federation for Intercultural Learning - EFIL), Ερυθρός Σταυρός Ηνωμένου Βασιλείου (British Red Cross Society), Σώμα Προσκόπων Ισλανδίας (The Icelandic Scout Association), Σώμα Προσκόπων Γαλλίας (Euclaireuses Eclaireurs Unionistes de France -EEUdF) και Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός SINGA Γαλλίας (SINGA France).

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus+ και θα διαρκέσει μέχρι τον Νοέμβριο του 2018, με σκοπό την παροχή εθελοντικής εργασίας από άτομα προερχόμενα από διάφορες χώρες και για διάρκεια 2, 6 και 12 μηνών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το επισυναπτόμενοι αρχείο.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 122_2017.pdf